Najlepší na Dnes24.sk

 1. Katka Izáková (78.61s) 60%
 2. Rastislav Búgel (3.68s) 50%
 3. Lenka Mališová (53.63s) 50%
 4. Rastislav Búgel (3.49s) 40%
 5. Eva Hybska (102.18s) 40%
 6. Rastislav Búgel (3.28s) 30%

Najlepší hráči

 1. Katka Izáková (78.61s) 60%
 2. Rastislav Búgel (3.68s) 50%
 3. Lenka Mališová (53.63s) 50%
 4. Rastislav Búgel (3.49s) 40%
 5. Eva Hybska (102.18s) 40%
 6. Rastislav Búgel (3.28s) 30%