Najlepšie piesne, ktoré nemôžu chýbať pri žiadnom táboráku

Otázka 1/10
V ktorej piesni sa spieva: "Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky..."?

Najlepší na Dnes24.sk

  1. Lucia Lauková (75.25s) 90%
  2. Boris Šípka (118.77s) 90%
  3. (137.77s) 90%
  4. Lenka Krivská (73.8s) 60%
  5. Vladimír Donoval (78.45s) 60%

Najlepší hráči

  1. Lucia Lauková (75.25s) 90%
  2. Boris Šípka (118.77s) 90%
  3. (137.77s) 90%
  4. Lenka Krivská (73.8s) 60%
  5. Vladimír Donoval (78.45s) 60%