Najzvláštnejšie novoročné zvyky z celého sveta

Otázka 1/10
V jednej z krajín počúvajú domáce zvieratá, či neprehovoria. Kde sa tak deje?

Najlepší na Dnes24.sk

  1. David Palacka (13.54s) 100%
  2. Lucia Lauková (39.27s) 100%

Najlepší hráči

  1. David Palacka (13.54s) 100%
  2. Lucia Lauková (39.27s) 100%