Najlepší na Dnes24.sk

  1. Ivana Ďurišová (37.41s) 80%
  2. Peter Pirožek (53.99s) 80%
  3. Jozef Kočiš (71s) 50%
  4. Ivana Ďurišová (50.88s) 30%
  5. (80.01s) 30%

Najlepší hráči

  1. Ivana Ďurišová (37.41s) 80%
  2. Peter Pirožek (53.99s) 80%
  3. Jozef Kočiš (71s) 50%
  4. Ivana Ďurišová (50.88s) 30%
  5. (80.01s) 30%