Poznáte históriu mobilnej komunikácie na Slovensku?

Otázka 1/10
Aká bola technológia prvej mobilnej siete zavedenej na našom území?

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Ján Lapin (18.02s) 100%
 2. Roland Farkaš (21.48s) 100%
 3. Ján Lapin (21.94s) 90%
 4. Roland Farkaš (23.85s) 90%
 5. Martina Čupajova (45.75s) 80%
 6. Jakub Forgács (42.34s) 60%
 7. Roland Farkaš (63.28s) 60%
 8. Jano Ivák (76s) 50%

Najlepší hráči

 1. Ján Lapin (18.02s) 100%
 2. Roland Farkaš (21.48s) 100%
 3. Ján Lapin (21.94s) 90%
 4. Roland Farkaš (23.85s) 90%
 5. Martina Čupajova (45.75s) 80%
 6. Jakub Forgács (42.34s) 60%
 7. Roland Farkaš (63.28s) 60%
 8. Jano Ivák (76s) 50%