Najlepší na Dnes24.sk

 1. Antónia Horváthová (33.94s) 90%
 2. Mathias Hanzel (66.89s) 80%
 3. Eliška Šandorová (68.5s) 80%
 4. Marek Kravjar (58.57s) 70%
 5. Denis Lošonsky (64.21s) 70%
 6. Jano Ivák (82.81s) 60%
 7. Eva Reichmannová (50.05s) 50%
 8. Ivana Ďurišová (50.61s) 50%

Najlepší hráči

 1. Antónia Horváthová (33.94s) 90%
 2. Mathias Hanzel (66.89s) 80%
 3. Eliška Šandorová (68.5s) 80%
 4. Marek Kravjar (58.57s) 70%
 5. Denis Lošonsky (64.21s) 70%
 6. Jano Ivák (82.81s) 60%
 7. Eva Reichmannová (50.05s) 50%
 8. Ivana Ďurišová (50.61s) 50%