Najlepší na Dnes24.sk

 1. Alexandra Meričková (14.46s) 100%
 2. Daniela Dulkova (56.52s) 80%
 3. Neviem 1 (64.59s) 80%
 4. Eliška Šandorová (54.25s) 70%
 5. Zuzana Novotna (54.51s) 70%
 6. Miroslav Žilka (199.93s) 20%

Najlepší hráči

 1. Alexandra Meričková (14.46s) 100%
 2. Daniela Dulkova (56.52s) 80%
 3. Neviem 1 (64.59s) 80%
 4. Eliška Šandorová (54.25s) 70%
 5. Zuzana Novotna (54.51s) 70%
 6. Miroslav Žilka (199.93s) 20%