Najlepší na Dnes24.sk

 1. Maroš Bereš (13.4s) 100%
 2. Jaro Lipták (16.38s) 100%
 3. Juraj Kocourek (19.61s) 100%
 4. Ellgie Ellgie (22.81s) 100%
 5. Gabriela Szabóová (32.66s) 100%
 6. Igor Šimko (39.16s) 100%
 7. Vojtech Szabo (44.92s) 100%
 8. Jaro Lipták (15.67s) 90%
 9. Ellgie Ellgie (24.85s) 90%
 10. Ivana Ďurišová (26.39s) 90%

Najlepší hráči

 1. Maroš Bereš (13.4s) 100%
 2. Jaro Lipták (16.38s) 100%
 3. Juraj Kocourek (19.61s) 100%
 4. Ellgie Ellgie (22.81s) 100%
 5. Gabriela Szabóová (32.66s) 100%
 6. Igor Šimko (39.16s) 100%
 7. Vojtech Szabo (44.92s) 100%
 8. Jaro Lipták (15.67s) 90%
 9. Ellgie Ellgie (24.85s) 90%
 10. Ivana Ďurišová (26.39s) 90%