Najlepší na Dnes24.sk

 1. Jana Pátečková (49.13s) 100%
 2. Vladimir Zvalo (57.2s) 100%
 3. Renata Tokarová (60.9s) 100%
 4. Lenka Krivská (48.96s) 90%
 5. Neviem 1 (81.19s) 80%
 6. Barbora K (65.57s) 50%
 7. Edita Volentierová (56.87s) 40%
 8. Ivana Ďurišová (55.9s) 30%
 9. Vladimir Zvalo (78.79s) 30%

Najlepší hráči

 1. Jana Pátečková (49.13s) 100%
 2. Vladimir Zvalo (57.2s) 100%
 3. Renata Tokarová (60.9s) 100%
 4. Lenka Krivská (48.96s) 90%
 5. Neviem 1 (81.19s) 80%
 6. Barbora K (65.57s) 50%
 7. Edita Volentierová (56.87s) 40%
 8. Ivana Ďurišová (55.9s) 30%
 9. Vladimir Zvalo (78.79s) 30%