Najlepší na Dnes24.sk

 1. Miroslava Párničanová (12.24s) 100%
 2. Monika Chaban (13.42s) 100%
 3. Tomas Taliga (13.44s) 100%
 4. Ola Hiznayova-Kuchtova (15.07s) 100%
 5. Martin Hudek (15.46s) 100%
 6. Lenka Bekényiová (16.28s) 100%
 7. Ivana Beňová (17.77s) 100%
 8. Mimka Jarkova (18.18s) 100%
 9. Kozar Juraj (19.18s) 100%
 10. Ivana Hozová (19.31s) 100%

Najlepší hráči

 1. Miroslava Párničanová (12.24s) 100%
 2. Monika Chaban (13.42s) 100%
 3. Tomas Taliga (13.44s) 100%
 4. Ola Hiznayova-Kuchtova (15.07s) 100%
 5. Martin Hudek (15.46s) 100%
 6. Lenka Bekényiová (16.28s) 100%
 7. Ivana Beňová (17.77s) 100%
 8. Mimka Jarkova (18.18s) 100%
 9. Kozar Juraj (19.18s) 100%
 10. Ivana Hozová (19.31s) 100%