Najlepší na Dnes24.sk

 1. Monika Chovanová (39.28s) 90%
 2. Monika Chovanová (42.5s) 80%
 3. Daniela Dulkova (57.31s) 80%
 4. Jozef Kočiš (69.61s) 80%
 5. Monika Chovanová (48.71s) 70%
 6. Tünde Sándorová (70.35s) 70%
 7. Martin Károly (73.32s) 70%
 8. Jano Ivák (101.25s) 70%
 9. Rastislav Búgel (20.31s) 60%
 10. Edita Volentierová (76.58s) 50%

Najlepší hráči

 1. Monika Chovanová (39.28s) 90%
 2. Monika Chovanová (42.5s) 80%
 3. Daniela Dulkova (57.31s) 80%
 4. Jozef Kočiš (69.61s) 80%
 5. Monika Chovanová (48.71s) 70%
 6. Tünde Sándorová (70.35s) 70%
 7. Martin Károly (73.32s) 70%
 8. Jano Ivák (101.25s) 70%
 9. Rastislav Búgel (20.31s) 60%
 10. Edita Volentierová (76.58s) 50%