TOP zaujímavosti o Sviatku práce v 10 otázkach

Otázka 1/10
V ktorom roku v Paríži stanovili 1. máj za medzinárodný Sviatok práce?

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Daniela Dulkova (39s) 100%
 2. Gabriela Szabóová (43.62s) 100%
 3. Gabriela Szabóová (48.84s) 90%
 4. Daniela Dulkova (67.3s) 70%
 5. Monika Hanigovská (73.69s) 60%
 6. Gabriela Szabóová (125.98s) 50%
 7. Jano Ivák (104.53s) 20%

Najlepší hráči

 1. Daniela Dulkova (39s) 100%
 2. Gabriela Szabóová (43.62s) 100%
 3. Gabriela Szabóová (48.84s) 90%
 4. Daniela Dulkova (67.3s) 70%
 5. Monika Hanigovská (73.69s) 60%
 6. Gabriela Szabóová (125.98s) 50%
 7. Jano Ivák (104.53s) 20%