Najlepší na Dnes24.sk

 1. Gabriela Szabóová (40.4s) 100%
 2. Gabriela Szabóová (48.43s) 90%
 3. Vojtech Szabo (52.54s) 90%
 4. Lucia Lauková (65.06s) 60%
 5. Hátaš Ladislav (73.98s) 60%
 6. Daniela Dulkova (72.56s) 40%
 7. Vojtech Szabo (90.89s) 30%

Najlepší hráči

 1. Gabriela Szabóová (40.4s) 100%
 2. Gabriela Szabóová (48.43s) 90%
 3. Vojtech Szabo (52.54s) 90%
 4. Lucia Lauková (65.06s) 60%
 5. Hátaš Ladislav (73.98s) 60%
 6. Daniela Dulkova (72.56s) 40%
 7. Vojtech Szabo (90.89s) 30%