Najlepší na Dnes24.sk

  1. Lucia Lauková (71.86s) 80%
  2. Daniela Dulkova (62.44s) 60%

Najlepší hráči

  1. Lucia Lauková (71.86s) 80%
  2. Daniela Dulkova (62.44s) 60%