TOP veľkonočné symboly a tradície. Čo je pravda a čo lož?

Otázka 1/10
Podľa slovanského zvyku sa chodilo na hroby v prítomnosti mŕtvych najesť

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Roman Brezina (36.65s) 100%
 2. Gabriela Szabóová (52.93s) 100%
 3. Gabriela Szabóová (55.25s) 90%
 4. Daniela Dulkova (49.51s) 70%
 5. Martin Károly (54.34s) 70%
 6. Tünde Sándorová (61.48s) 70%
 7. Gabriela Szabóová (67.07s) 70%
 8. Roman Brezina (50.09s) 60%
 9. Monika Hanigovská (0s) 0%

Najlepší hráči

 1. Roman Brezina (36.65s) 100%
 2. Gabriela Szabóová (52.93s) 100%
 3. Gabriela Szabóová (55.25s) 90%
 4. Daniela Dulkova (49.51s) 70%
 5. Martin Károly (54.34s) 70%
 6. Tünde Sándorová (61.48s) 70%
 7. Gabriela Szabóová (67.07s) 70%
 8. Roman Brezina (50.09s) 60%
 9. Monika Hanigovská (0s) 0%