Najlepší na Dnes24.sk

 1. Janka Hiščarová (28.43s) 100%
 2. Pavol Mamrák (43.56s) 100%
 3. Eva V. (50.32s) 100%
 4. Karina Švagerková (42.46s) 80%
 5. Daniela Vargová (43.81s) 70%
 6. Katarína Lapšanská (94.95s) 60%
 7. Karolína Bleier (115.14s) 40%

Najlepší hráči

 1. Martin Poľakovský (14.06s) 100%
 2. Jozef Sivý (19.43s) 100%
 3. Patrik Papuga (21.7s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 5. Barbora Mihoková (25.43s) 100%
 6. Janka Hiščarová (28.43s) 100%
 7. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 8. Monika Madlenová (30.37s) 100%
 9. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 10. Lenka Večurkovská (31.75s) 100%