Webnoviny - Svet

Začína sa fotografická súťaž Ekológia v objektíve

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 17. júla (WBN/PR) – Ekológia v objektíve je medzinárodná súťaž určená všetkým milovníkom prírody a fotografovania. Témou aktuálneho ročníka je Udržateľná energia pre lepší život a tento rok historicky po prvýkrát bude porota hľadať výber najlepších fotografií spomedzi účastníkov dvoch národov.

Dnes odštartoval ďalší ročník fotografickej súťaže Ekológia v objektíve, ktorá sa koná pod záštitou Environmentálneho programu Spojených národov (UNEP). Vyhlasovateľom je už tradične firma Bayer, ktorá udáva trendy v oblastiach náročných na výskum a vývoj. Tento rok fotosúťaž zameriava pozornosť na tému dôležitú pre všetky krajiny sveta, a to na trvalo udržateľnú energiu. Aktuálny ročník je výnimočný tým, že bola prvýkrát vyhlásená spoločná súťaž pre Slovensko a Česko. Prihlasovať sa a hlasovať budú môcť v spoločnej súťaži milovníci ekológie a fotografie z oboch krajín, čo bude mať nepochybne pozitívny vplyv na možnosti výberu najlepších záberov z Česka a zo Slovenska.

Budúcnosť obnoviteľnej energie je aj naša budúcnosť Sila a schopnosti prírody nás oddávna inšpiruje. Energia našej planéty podmieňuje našu existenciu. Lepšie narábať s energetickými zdrojmi znamená dlhodobo zachovať prírodu v rovnakej kráse, akú poznáme dnes. Naša zodpovednosť preto musí stáť na princípe potreby nájdenia trvalých zdrojov skôr, než vyčerpáme neobnoviteľné zdroje. Medzi najznámejšie obnoviteľné alebo trvalé zdroje energie, teda tie, ktorých zásoby sa nedajú vyčerpať, prípadne sa obnovujú v pravidelných cykloch, zaraďujeme slnečnú, veternú, vodnú, geotermálnu energiu či biomasu. Nielenže musíme rozmýšľať v intenciách známych obnoviteľných zdrojov, ale potrebujeme neustále hľadať aj ďalšie alternatívy. Naša budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií závisí od rozhodnutí každého z nás dnes. Rozhodnime sa vziať do rúk fotoaparáty a podnieťme spoločnosť zamyslieť sa. Máme obrovskú silu prostredníctvom fotografií inšpirovať ľudí okolo nás, aby zodpovednejšie pristupovali k energiám.

Dôležité míľniky súťaže, pravidlá a ceny Tohtoročné súťažné zápolenie sa začína 17. júla 2012. Od tohto dňa môžu súťažiaci na Slovensku a v Česku prihlasovať svoje snímky prostredníctvom oficiálnej stránky súťaže alebo facebookovej stránky Ekológia v objektíve (www.facebook.com/fotosutaz). Súťažiaci môže prihlásiť maximálne deväť fotografií a posledný deň, keď tak možno urobiť, je 24. septembra 2012. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách – do 17 rokov a starší ako 18 rokov. Po prvýkrát v histórii súťaže bude za celé Slovensko a Česko udelená jedna cena Grand Prix. Najlepšie fotografie aktuálneho ročníka budú predstavené verejnosti prostredníctvom putovnej výstavy. Víťazov zaiste poteší uznanie odbornej a laickej verejnosti, ich fotografie však budú ohodnotené aj vecnými cenami v celkovej hodnote až 10-tisíc eur.

Náročná a krásna − taká je úloha poroty Ohlasy na súťaž Ekológia v objektíve sú tak na Slovensku, ako v Česku veľmi priaznivé, možno teda opäť predpokladať niekoľko tisícok prihlásených fotografií. Veľký rozmer aktuálneho ročníka odštartuje skutočné zápolenie. Konkurenciu budú mať súťažiaci nielen vo svojej krajine, ale v rámci dvoch národov. O to vzácnejšia však bude výhra a uznanie poroty. Za Slovensko sa v porote objaví prof. Milota Havránková z Katedry fotografie VŠVU; ktorá je zároveň predsedníčkou poroty a jej kolegami pri odbornom posudzovaní budú Mgr. Pavol Breier, významný fotograf, doc. Peter Fedor, známy slovenský odborník na zoológiu, ekológiu a v odbore Ochrana a využívanie prírody a krajiny, Martin Vrabko, fotograf a držiteľ prestížneho ocenenia Master QEP, Ing. Vladimír Hudek, riaditeľ Regionálneho environmentálneho centra, Janka Hospodárová, moderátorka a milovníčka prírody, a spevák Thomas Puskailer, známy tiež ako zanietený eko bojovník. Rovnako za Českú republiku budú v porote významní fotografi a uznávaní odborníci na ekológiu. Za spoločnosť Bayer, autora myšlienky celej súťaže, sa úlohy porotcu zhostí jej generálny riaditeľ pre Slovenskú a Českú republiku Dr. Antonio Payano. Úlohu porotcov si však môže vyskúšať každý a prostredníctvom internetového hlasovania tak pomôcť vybrať Cenu internetu.

Generálny riaditeľ firmy Bayer pre Slovenskú a Českú republiku Antonio Payano k téme aktuálneho ročníka súťaže uviedol, že sa stotožňuje s myšlienkou rímskeho literáta Plauta. Plautus povedal, že múdry človek si sám utvára svoj šťastný osud. „Je na nás všetkých, či našu múdrosť, vzdelanie a najnovšie vedecké objavy využijeme pre lepší život tejto generácie aj tých budúcich. Aj súťaž Ekológia v objektíve pomôže, verím, poukázať na to, že príroda je rovnako krásna ako nevyhnutná súčasť našej existencie.“

Spoločnosť Bayer patrí v celosvetovom meradle k lídrom v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Jej prioritou je implementácia trvalo udržateľných postupov vo všetkých oblastiach podnikania, tak aby bol zabezpečený ohľaduplný prístup k planéte a súčasne splnené potreby jej obyvateľov. V tomto duchu tiež podporuje rad spoločensky zodpovedných projektov, ktorých spoločným menovateľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja a vedy pre lepší život.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM