Webnoviny - Svet

Začína sa obdobie talentoviek na stredné školy

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 26. marca (WEBNOVINY) – Deviatakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na strednej škole s umeleckým, športovým, matematickým či bilingválnym zameraním, čakajú talentové prijímacie skúšky.

Ministerstvo školstva na ne vytýčilo obdobie od 25. marca do 15. apríla. Konkrétny termín skúšok si určuje každá škola. Výsledky musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania skúšok na výveske školy. V prípade, že žiak nebol prijatý na takéto štúdium, stále má možnosť podať si do 10. apríla ďalšie prihlášky na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, v odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, napríklad fyziky, chémie, prírodopisu či cudzích jazykov. V stredných školách s talentovými skúškami overujú športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov.

Vlani vyžadovali overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu študijné a učebné odbory masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, umenie a umeleckoremeselná tvorba, gymnázium – šport, gymnázium – bilingválne štúdium, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl a športové triedy v stredných školách.

Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy sú na stránke školského výpočtového strediska v Michalovciach www.svsmi.sk. Rodičia môžu pri výbere školy a odboru zohľadniť aj mieru nezamestnanosti absolventov podľa jednotlivých učebných a študijných odborov, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM