ZŠ Moskovská sa ide rekonštruovať: Opravia aj nebezpečnú fasádu, vzniknú multimediálne učebne

Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre regionálny operačný program podal súhlas so začatím realizácie rekonštrukcie ZŠ Moskovská. Mesto Banská Bystrica sa vďaka prostriedkom z eurofondov pustí do rekonštrukcie.

Marcel Páleš
Ilustračný obrázok k článku ZŠ Moskovská sa ide rekonštruovať: Opravia aj nebezpečnú fasádu, vzniknú multimediálne učebne
Foto: Marcel Páleš / Zdroj: Dnes24.sk

Začiatok stavebných prác na projekte pod názvom „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2“ je podmienený prevzatím staveniska, na ktoré mesto Banská Bystrica ako objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa stavebných prác.

Za milión a už do konca decembra

„Chceli by sme, aby stavebné práce začali pred začiatkom letných prázdnin tak, aby bol vyučovací proces na tejto škole ovplyvnený v čo najmenšej miere. Všetky práce by mali byť ukončené do konca decembra 2013,“ informoval prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.

Rekonštrukcia školy bude financovaná z eurofondov, pričom celková suma za jej realizáciu bude vo výške približne jeden milión eur. Mesto Banská Bystrica bude mať na tomto financovaní päť percentnú spoluúčasť.

Čo všetko vynovia?

V rámci rekonštrukcie je plánovaná výmena okien na hlavnej budove (pavilón A – C) za plastové, zateplenie stien hlavnej časti budovy, dodávka informačno – komunikačných technológií a nábytku. Projekt rieši v rámci skvalitnenia bezbariérového pohybu v priestoroch školy aj schodolez tak, aby bol umožnený pohyb imobilných občanov po budove. Opraviť by sa mala aj poškodená fasáda budovy, ktorá kazí vzhľad sídliska a z dôvodu odpadávania omietky je nebezpečná.

„Je to veľký úspech, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky z Európskej únie a vďaka nim zrekonštruovať našu najväčšiu školu. Vedenie mesta sa bude aj naďalej snažiť získať čo najväčšie množstvo prostriedkov, a tým prispievať k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu obyvateľov mesta Banská Bystrica,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.

Aj multimediálne učebne

V rámci zefektívnenia výučby je v projekte vyčlenená finančná čiastka na nákup interaktívnych učebných pomôcok. Vytvorené budú dve multimediálne učebne pre všetky predmety, ktoré budú obsahovať interaktívne tabule a modernú didaktickú techniku pre zážitkové učenie.

Základná škola na Moskovskej ulici bola založená v roku 1987 a je najväčšou školou v meste. Prešla iba minimálnymi stavebnými úpravami, najmä v rámci havarijných opráv. Vďaka rozľahlým chodbám, veľkým preskleným plochám a zlému technickému stavu okien je v zimných mesiacoch mimoriadne nákladné školu vykúriť. Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá veľká úspora energií a lepší estetický vzhľad celého objektu ako aj zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov vďaka skvalitneniu výučby.

Zdroj: Dnes24.sk