Webnoviny - Svet

17. máj – svetový deň hypertenzie

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 16. mája (WBN/PR) –

Čo je hypertenzia? Pod pojmom hypertenzia si predstavíme vysoký krvný tlak. Veľa ľudí má vysoký krvný tlak bez toho, aby o tom vedeli. Vysoký krvný tlak nebolí, nemá žiadne príznaky, napriek tomu spôsobuje poškodenie tepien a životne dôležitých orgánov v tele. Preto je hypertenzia nazývaná aj tichý zabijak.

Čo je Svetový deň hypertenzie? Svetový deň hypertenzie vznikol aby poukázal na riziko infarktu, mozgovej porážky a iných chorôb spôsobených vysokým krvným tlakom, na ich prevenciu, príznaky a liečbu. Každý rok pripadá práve na 17. máj.

Hypertenzia je globálna epidémia! Na choroby spôsobené vysokým krvným tlakom celosvetovo ročne zomiera 7 miliónov ľudí. Kardiovaskulárne choroby sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, zabíjajú viac ako všetky typy rakoviny spolu, pričom u žien je toto percento vyššie ako u mužov.

Čo je krvný tlak? Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí na tepny. Vplyvom činnosti srdca, s jeho tepom, sa krvný tlak neustále mení. Pravidelné meranie krvného tlaku umožňuje včas odhaliť zmeny v kardiovaskulárnom systéme a predchádzať tak rizikám vzniku infarktu myokardu a ďalších chorôb. Optimálna hodnota tlaku krvi je 120/80 mmHg.

Podľa odporúčaní Európskej hypertenznej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2007, tlak krvi definujeme nasledovne:

 • optimálny TK: systolický (horný) < 120 mmHg a diastolický (dolný) < 80 mmHg
 • normálny TK: systolický 120–129 mmHg a/alebo diastolický 80–84 mmHg
 • vysoký normálny TK: systolický 130–139 mmHg a/alebo diastolický 85–89 mmHg

Hypertenzia:
Stupeň 1: systolický TK 140–159 mmHg a/alebo diastolický TK 90–99 mmHg
Stupeň 2: systolický TK 160–179 mmHg a/alebo diastolický TK 100–109 mmHg
Stupeň 3: systolický TK ?180 mmHg a/alebo diastolický TK ?110 mmHg

Zmerajte si svoj krvný tlak Domáce meranie krvného tlaku sa odporúča ako preventívny prostriedok a aj ako štandardný doplnok liečby hypertenzie. Výhoda domáceho merania krvného tlaku spočíva najmä v tom, že si môžete svoj krvný tlak sledovať pravidelne v určitom čase a za normálnych každodenných podmienok. Tým sa vyhnete umelo zvýšeným hodnotám spôsobeným nervozitou v cudzom prostredí ordinácie lekára (tzv. syndróm bieleho plášťa). Pred meraním krvného tlaku je potrebné sedieť v pokoji niekoľko minút v tichej miestnosti.

 • Pre používanie v domácnosti sa odporúčajú certi?kované digitálne tlakomery
 • Vždy treba merať tlak krvi dvakrát s časovým intervalom 1 – 2 minút, ev. aj tretí krát, ak sú prvé dve merania veľmi rozdielne.
 • Merania tlaku krvi sú vhodné ráno a večer, pred užitím liekov a vždy pri ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť z vysokých hodnôt tlaku krvi. Príliš častému meraniu tlaku krvi sa treba vyhnúť.
 • Odporúča sa používať štandardnú manžetu, ale u osôb s veľmi veľkým obvodom ramena (najmä u obéznych ľudí) treba používať širšiu manžetu a naopak u osôb s malým obvodom ramena, používať malú manžetu.
 • Treba dbať na to, aby manžeta bola umiestnená v úrovni srdca.
 • Pri prvom meraní je vhodné zmerať krvný tlak na oboch ramenách, aby sa zistil prípadný rozdiel pri periférnom postihnutí ciev. Následne je vhodné merať tlak krvi na tom ramene, kde sme namerali vyššie hodnoty tlaku krvi.
 • U starších ľudí, diabetikov a tých, ktorí mávajú sklon k nízkym hodnotám tlaku krvi je vhodné zmerať krvný tlak aj postojačky (v 1. a 5. minúte od postavenia sa), nakoľko po postavení môže tlak krvi nadmerne poklesnúť.
 • Pri meraní tlaku krvi si všímame aj pulzovú frekvenciu, ktorej optimálna hodnota by mala byť medzi 60 – 70/min.
 • Presnosť tlakomerov by sme mali po určitom čase nechať prekontrolovať v zariadeniach na to určených (v prípade bezproblémového fungovania stačí po 2 rokoch).

Čo môžeme spraviť aby sme nemali vysoký krvný tlak? Zmeny v stravovacích zvyklostiach a redukcia hmotnosti sú efektívnymi nástrojmi na redukciu zvýšeného tlaku krvi. Ich efekt sa zvyšuje, ak sa uplatnia aj ďalšie zmeny životného štýlu ako je menej solenia, ukončenie fajčenia, zníženie stresu, obmedzenie nadmernej konzumácie alkoholu a pravidelná fyzická aktivita. Ak aj napriek vyššie uvedeným opatreniam je váš krvný tlak zvýšený, je potrebné poradiť sa s vaším lekárom o prípadnej farmakologickej liečbe, ktorá býva často efektívna, ak sa pravidelne a dôsledne užíva.

Viete aký máte krvný tlak? Odmerajte si ho! Merače krvného tlaku OMRON Vám umožnia merať si krvný tlak v domácom prostredí a včas odhaliť prípadné zdravotné riziko. Ako náhle zistíte, že Váš krvný tlak sa odchyľuje od normálu, poraďte sa so svojím lekárom. Najdôležitejšie výsledky meraní krvného tlaku dosiahnete ráno ihneď po prebudení, pokiaľ je Váš organizmus ešte v kľude. Zo širokého sortimentu meračov krvného tlaku OMRON si môžete vybrať prístroj na pažu alebo na zápästie. Tlakomery OMRON sú vybavené všetkými najdôležitejšími špičkovými technológiami ako napríklad systémom Intellisense, ktorý zabezpečuje optimálne nafukovanie manžety v závislosti od krvného tlaku pacienta. Meranie trvá kratší čas a je príjemnejšie – paža nie je pri meraní dlho a príliš stláčaná. Ďalšou unikátnou technológiou je technológia dvoch meracích senzorov a kontroly správneho nasadenia manžety. Tlakomery OMRON sú vhodné aj na meranie pre pacientov s arytmiou. Prednosťou tlakomerov OMRON je aj veľký a prehľadný displej a ovládanie prístroja jedným tlačidlom. Vďaka rozsiahlym a dlhodobým skúsenostiam s technológiami merania krvného tlaku ponúka špičkovú kvalitu a najvyššiu presnosť – klinicky overenú atestami BHS – British Hypertension Society, alebo EHS – The European Society of Hypertension. 100 miliónov predaných prístrojov vo viac ako 100 krajinách od roku 1973 je toho dôkazom.

Omron Healthcare (Japonsko) je lídrom v oblasti medicínskych zariadení pre liečbu a sledovanie zdravia. Portfólio produktov obsahuje monitory krvného tlaku, elektronické telesné teplomery, zariadenia na liečenie dýchacích chorôb, krokomery, merače telesného tuku ako aj ultrazvukové zubné kefky a profesionálne medicínske zariadenia.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM