Tlačové správy

Aj staršie životné poistenie môže mať nové výhody

Poisťovňa Generali prináša klientom, ktorí v nej majú uzatvorené životné poistenie, novinku, ktorá ich určite poteší – poskytne im možnosť rovnakého krytia, aké majú klienti, ktorí uzatvoria poistenie dnes.

Zdroj: YouTube.com

Tak ako sa mení svet, menia sa aj ľudské požiadavky a potreby. V prípade životného poistenia, ktoré uzatvára klient na niekoľko rokov dopredu, je náročné nastaviť zmluvu tak, aby odzrkadľovala aktuálne dianie. Poisťovňa Generali chce pre svojich klientov to najlepšie – aby mali ochranu v situáciách, na ktoré pred niekoľkými rokmi ani nepomysleli. Preto im prináša novinku, vďaka ktorej budú mať výhody a krytie rovnaké ako noví klienti, vstupujúci do poistenia teraz. Vybrané staršie zmluvy svojich klientov vylepší hneď v dvoch krokoch. Takzvaným verejným prísľubom a možnosťou aktualizácie poistenia na maximum.

Výhody zadarmo a automaticky

Vďaka verejnému prísľubu sa klientom rozšíri poistné krytie automaticky a zadarmo! Po novom im Generali poskytne poistné plnenie i v prípadoch, ktoré predtým ich životné poistenie nekrylo. Poistné plnenie dostanú napríklad aj v prípade úrazu následkom mikrospánku, nevoľnosti, zjavného precenenia vlastných telesných síl, prípadne nedbalosti poisteného.

V prípade najsmutnejších udalostí neostane rodina bez prostriedkov

Kryté je aj úmrtie, ktoré nastane následkom jadrového žiarenia, manipulácie so zbraňou, rovnako tak úmrtie v lietadle či také, ktoré sa stane pri horolezectve, zoskoku padákom či pri potápaní.* Krytie sa vzťahuje aj na poistné udalosti v súvislosti s terorizmom. Ak sa stane poistná udalosť členom špeciálnych policajných či vojenských zásahových jednotiek alebo záchranných tímov počas zásahu alebo cvičenia, poistenie po novom myslí aj na takéto prípady.

Hospitalizácia v tehotenstve bez časových obmedzení

Za posledných 10 rokov vzrástol počet rizikových tehotenstiev až o 10 000 prípadov. Dĺžka hospitalizácie je v týchto prípadoch rôzna. Pôvodne sa poistenie vzťahovalo len na hospitalizáciu 14 dní v prípade tehotenstva a 7 dní v prípade pôrodu. Toto časové obmedzenie bolo zrušené. Klientky – budúce mamičky tak budú mať po novom krytú hospitalizáciu v dôsledku tehotenstva a pôrodu počas celej doby.

Pomoc v prípade závažných ochorení

V živote nastanú situácie, ktoré vyžadujú veľkú emočnú aj finančnú podporu. Takými sú bezpochyby závažné ochorenia. Dôležité je pomôcť čo najväčšiemu počtu klientov, preto bolo vylepšených až 22 diagnóz. Po novom Generali kryje aj choroby ako chronická lymfatická leukémia, popáleniny 3. stupňa už od 20 %, skoršie štádium kliešťovej encefalitídy a mnohé iné.

Aj na duševnom zdraví záleží

Duševné choroby a poruchy správania sú jedny z troch najčastejších príčin vzniku invalidity. Práve preto bude poistné plnenie poskytnuté aj v prípade invalidity nad 70 % v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy správania.

Aktualizácia poistenia na maximum

Aktualizáciu poistenia na maximum si klient zabezpečí veľmi jednoducho, stačí o ňu aktívne požiadať a poradiť sa so svojím obchodníkom. Tieto zmeny však už môžu mať vplyv na výšku poistného v závislosti od ich rozsahu. Úprava rizík v rámci aktualizácie je cenovo výhodnejšia, ako keby klient staré riziko odpoistil a dopoistil ho nanovo. Čakacia doba či ocenenie zdravotného stavu sa vždy uplatňujú len na nové krytia.

Pomoc pri ďalších ochoreniach

Pri aktualizácii na maximum si môžu klienti rozšíriť krytie o tri nové diagnózy závažných ochorení – rakovinu v počiatočnom štádiu (rakovinu in situ), liečbu upchatých ciev (angioplastiku) a menej závažný infarkt (non-Q infarkt myokardu). Rozšírením krytia sa zároveň zvýši hranica maximálneho plnenia až do 160 % z dojednanej poistnej sumy.

Možnosť vyššieho plnenia pri trvalých následkoch úrazu

Pri poistení trvalých následkov môžu klienti získať vyššie plnenie vďaka lepšej progresii. Napríklad pri telesnom poškodení 30 % a pri poistnej sume 10 000 eur by klient pôvodne dostal 3 000 eur. Po aktualizácii na najnovšiu verziu by plnenie bolo až 6 000 eur.

Invalidita v dôsledku duševnej choroby

Krytie invalidity možno rozšíriť o duševné choroby a poruchy správania pri riziku oslobodenia od platenia, ako aj invalidity s výplatou poistnej sumy a invalidity s výplatou mesačného dôchodku, ako aj v prípade hypopoistenia.

Viac informácií na našom webe zivotnamaximum.sk

.

(* Platí pre riziko smrť s konštantnou aj klesajúcou poistnou sumou a Investičné životné poistenie)

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Generali Poisťovňa, a. s.
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM