Webnoviny - Svet

Akreditačná komisia rozhodla o ďalších VŠ

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto SITA POPRAD 12. februára (WEBNOVINY) – Akreditačná komisia na rokovaní vo Vysokých Tatrách schválila tri ďalšie univerzity. Ide o Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Komisia sa ďalej zaoberala študijnými programami, pričom neschválila študijný program slovenský jazyk na Univerzite Cyrila a Metoda. Komisia tiež nedala súhlasné vyjadrenie na vytvorenie fakulty politológie na tej istej univerzite, informoval po zasadnutí Akreditačnej komisie jej predseda Ľubor Fišer. V prípade študijného programu slovenský jazyk nemala podľa predsedu univerzita schválený program v rámci komplexnej akreditácie.

Akreditačná komisia sa tiež zaoberala začlenením Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. „To sme ešte úplne nedotiahli. Je to veľmi zložitý problém. Navrhli sme určité zaradenie a vysoká škola sa k tomu musí vyjadriť podľa zákona,“ povedal Fišer. Definitívne chce Akreditačná komisia túto otázku uzavrieť na aprílovom rokovaní na Donovaloch.

Akreditačná komisia hodnotila 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne vysoké školy. Ministrovi Jánovi Mikolajovi najprv odporučila ponechať medzi univerzitami šesť zo 17. Ešte začiatkom roka 2009 odsúhlasil Mikolaj zaradenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach medzi univerzitné školy. Následne sa k elite zaradili aj Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Vlani v decembri k nim pribudli Žilinská univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Školy sa na základe výsledkov akreditácií rozdelia na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia alebo odborné vysoké školy. Podľa tejto hierarchie budú dostávať aj peniaze – univerzity môžu rátať s najväčšou sumou, odborné vysoké školy s najmenšou. Do kategórie odborných vysokých škôl komisia predbežne zaradila Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Zvyšné ohodnotila komisia ako vysoké školy bez začlenenia. Všetky školy dostali šancu odstrániť svoje nedostatky do roka od návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote Akreditačná komisia opätovne prehodnotí ich výsledky a odporučí ministrovi ich zaradenie. Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je naplánovaná na august tohto roku a začiatok roka 2011.

Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda napokon protest prokuratúry na základe Mikolajovho odporúčania zamietla.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie