Webnoviny - Svet

Aktívny život s osteoporózou nie je utópia

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 25. augusta (WBN/PR) – Pre väčšinu žien s postmenopauzálnou osteoporózou sú obavy zo zlomenín, ich komplikácií a následnej straty nezávislosti príčinou obmedzenia každodenných aktivít. Pri dodržiavaní nastavenej liečby spolu s vhodnou stravou a pohybovými aktivitami však nie je dôvod sa obmedzovať.

Obavy zo zlomenín vedú pacientky s osteoporózou k pasívnejšiemu spôsobu života. Snažia sa vyhýbať rizikovým situáciám, sú opatrnejšie, svojmu ochoreniu prispôsobujú obuv, oblečenie, voľnočasové aktivity, či sociálne vzťahy. Vhodné pohybové aktivity pritom pomáhajú pacientkam s osteoporózou zlepšiť koordináciu tela a posilniť svalstvo, čo znižuje riziko pádu a zlomenín. Pohyb by mal byť každodennou súčasťou života pacientok s osteoporózou, pričom je potrebné zvoliť predovšetkým nenáročné aktivity, akými sú chôdza či tanec. Pacientky by mali prihliadať na svoje možnosti, teda začať s pohybovými aktivitami opatrnejšie a postupne si záťaž zvyšovať.

Kľúčovú úlohu pri liečbe osteoporózy však zohráva dodržiavanie liečebného režimu, ktorý spočíva v pravidelnom užívaní predpísanej liečby počas dostatočne dlhého časového obdobia. Na liečbu nesmú zabúdať najmä pacientky, ktoré majú dlhší interval medzi jednotlivými dávkami liečby. Dodržiavanie kontinuálnej liečby pomáha spomaliť proces rednutia kostí a znížiť tak riziko vzniku zlomenín. Pacientky tak napriek svojmu ochoreniu môžu viesť aktívny a plnohodnotný život bez neustáleho strachu zo zlomenín.

„Potreba upozorniť pacientky na dôležitosť kontinuálnej a pravidelnej liečby osteoporózy vychádza z našej klinickej praxe, ale aj z výsledkov prieskumu spoločnosti Gfk, z ktorých vyplynulo, že až 31% žien nepovažuje nepravidelné užívanie liečby, prípadne jej prerušenie za problém, pričom až 4 pacientky z desiatich sa nepriznajú lekárovi, že prestali užívať lieky“, hovorí MUDr. Pavol Masaryk, viceprezident Slovenskej únie proti osteoporóze. Najčastejším dôvodom vynechania alebo ukončenia liečby býva zabúdanie alebo nedostatočný pocit účinnosti liečby, čo súvisí s typickou vlastnosťou osteoporózy, že nebolí, až kým nepríde k zlomenine. Často však pacientky svoju liečbu neužívajú vedome, z dôvodu obmedzení, či vedľajších účinkov, ktoré liečba prináša.. Riešenie mnohých z týchto nedostatkov ponúka pacientkam nová liečba osteoporózy, ktorá sa užíva iba raz za pol roka formou podkožnej injekcie. „Aj v tomto prípade však platí, že na ďalšiu dávku liečby po uplynutí 6 mesiacov netreba zabudnúť“, hovorí MUDr. Masaryk.

Významným prvkom liečby osteoporózy je aj strava bohatá na vápnik a vitamín D, na ktoré by pacientky nemali zabúdať pri zostavovaní svojho jedálneho lístka. „Pre lepšie pochopenie a zvládanie svojho ochorenia pacientky s osteoporózou podľa realizovaného prieskumu vo veľkej miere oceňujú aktivity pacientskych organizácií. Osobné stretnutia a podporný program sú dôležité až pre 60% pacientok s osteoporózou“, hovorí MUDr. Karol Bitter, CSc., predseda Slovenskej únie proti osteoporóze. Mnohé z nich by tiež ocenili intenzívnejší kontakt s lekárom, a to aj napriek vysokej miere spokojnosti slovenských pacientok s pozornosťou lekára pri diagnostike a liečbe osteoporózy.

Väčšina pacientok s osteoporózou sa o svoj zdravotný stav aktívne zaujíma a snaží sa získať čo najviac informácií, ktoré by im mohli pomôcť skvalitniť život s týmto ochorením. Podľa prieskumu, považuje až 97% pacientok za najdôveryhodnejší zdroj informácií lekára – špecialistu. Zároveň však dôverujú aj časopisom o zdraví, brožúram pacientskych organizácií, či reláciám na zdravotnú tému v televízii a rádiu.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM