Webnoviny - Svet

Anglo-americká vysoká škola ponúka nový bakalársky odbor

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) – Anglo-americká vysoká škola spúšťa od zimného semestra roku 2012 nový bakalársky odbor Jewish Studies: History and Culture, na ktorý získala akreditáciu od Ministerstva školstva mládeže a telovýchovy ČR. Študenti počas jeho absolvovania získajú všeobecný prehľad so špecifickým dôrazom na dejiny a kultúru Židov v strednej Európe.

Bakalársky odbor systematicky uvedie študenta do základných tém a metodológie judaistiky. Predmety sa venujú štúdiu vybraných tém stredoeurópskeho židovstva z oblasti histórie, literatúry, holokaustu a problematiky antisemitizmu, doplňuje ich štúdium základov hebrejčiny a nemčiny. Vzhľadom k tomu, že odbor bude vyučovaný iba v angličtine, budú mať absolventi tiež vynikajúce jazykové znalosti. Pre zahraničných výmenných študentov tak štúdium znamená možnosť venovať sa židovským dejinám a kultúre v jednom z historicky najcennejších centier.

„AAVŠ ponúka už niekoľko rokov kurz s tematikou židovskej skúsenosti v strednej Európe, ktorý bol vyučovaný v rámci iných programov. Vzhľadom k veľkému záujmu študentov a tiež vzhľadom k tomu, že behom nacistickej okupácie Československa a neskôr komunistického režimu sa židovské štúdiá na vysokých školách nemohli rozvíjať, chceme túto medzeru vyplniť,“ hovorí prezident AAVŠ Alan Krautstengl.

Práve kvôli histórií týchto štúdií v Českej republike má tento obor mimoriadne nízky počet odborníkov s vyššími akademickými hodnosťami docenta či profesora. AAVŠ sa ale podarilo zostaviť vysoko kvalitný tím prednášajúcich. Garantom nového odboru je Doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., ktorý sa vo svojej študijnej a publikačnej činnosti venuje témam zo svetových náboženských právnych systémov, vrátane židovskej právnej tradície, najmä rodinnému a procesnému právu. Prednášať bude predmety History of Jewish Legal Tradition, Comparative Jewish, Canonical, and Islamic Legal Traditions a Introduction to Law. Ďalší vyučujúci májú za sebou postgraduálne vzdelanie v Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, na Hebrew University v Jeruzaleme i na iných špecializovaných pracoviskách.

Jewish Studies: History and Culture budú spojené interinštituci­onálnou spoluprácou s Centrom judaistických štúdií na Palackého univerzite v Olomouci tak, aby vyučovanie na bakalárskom stupni na AAVŠ a na magisterskom stupni na UPOL boli koordinované. Ďalej bude prebiehať spolupráca v rámci oblasti praxe študentov, študentskej odbornej činnosti alebo v spoločnom usporadúvaní odborných akcií. AAVŠ má rovnako uzatvorenú dohodu o študentských výmenných pobytoch s univerzitou IDC Herzliya v Izraeli, platnú od akademického roku 2012/13, vďaka ktorej majú študenti zaujímavú možnosť štúdia v zahraničí.

Absolventi odboru nájdu uplatnenie predovšetkým na odborných pracoviskách zaoberajúcich sa židovskými dejinami a kultúrou, a to na úrovni sprievodcov, dokumentaristov, archivárov, editorov, asistentov, pracovníkov pre styk s verejnosťou a v ďalších profesiách, zodpovedajúcich bakalárskej úrovni. Pripravení budú rovnako na prácu v cestovnom ruchu, v médiách, nakladateľstvách alebo v kultúrnom managemente. Pokračovať môžu potom nadväzujúcim magisterským štúdiom v tomto alebo príbuznom odbore a ďalších humanitných a spoločenskovedných odboroch.

Viac informácií najdete na www.aauni.edu

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM