Webnoviny - Svet

Až 40-50 % obnovených bytových domov má nedostatky

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto: SITA/Nina BednárikováBRA­TISLAVA 23. novembra (WEBNOVINY) – Na Slovensku sa v poslednom období prejavuje rastúci trend vážnych problémov pri obnove a zatepľovaní bytových a rodinných domov. Tvrdí to prezident Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich stavby (SASDARS) Ivan Pauer. Ako v utorok informoval agentúru SITA, tieto problémy sa týkajú zhruba 2,3 milióna ľudí bývajúcich približne v 760 tisíc bytoch. Z nich je okolo 30 % po obnove a z toho podľa odhadov asi 40 % až 50 % v problematickom prevedení.

Technické nedostatky pri komplexnej obnove bytových domov sú podľa spomínanej asociácie v mnohých prípadoch spôsobené neprofesionálnou realizáciou prác niektorými stavebnými firmami. „Tie buď zamestnávajú pracovníkov bez dostatočného odborného vzdelania, alebo majú na každej stavbe iných pracovníkov bez zaškolenia na konkrétny systém,“ uviedla SASDARS. Asociácia vznikla v tomto roku so sídlom v Nitre v dôsledku rastúcej nespokojnosti užívateľov stavebných objektov. Nespokojnosť majiteľov bytových domov s vykonanými stavebnými prácami kvôli rozmáhajúcim sa nedostatkom pri obnove bytového fondu potvrdil prieskum. Vyplynulo to však aj z poznatkov Poradenskej kancelárie pre statické poruchy stavieb pri Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI), Štátnej obchodnej inšpekcie či z diskusií s výrobcami stavebných materiálov na rôznych konferenciách.

Výrobcovia stavebných materiálov podľa asociácie upozorňujú na ich častú nesprávnu aplikáciu, spôsobujúcu technické nedostatky budov. Pri reklamáciách však rozhoduje i to, ako bol stavebný, tepelnoizolačný materiál aplikovaný a či boli dodržané všetky postupy od výrobcu. „V prípade, ak sa zistí neodborná manipulácia, výrobca túto reklamáciu nemusí uznať,“ doplnil Pauer. Pre technické nedostatky stavby vznikajú problémy aj s poisťovaním.

Jediným objektívnym partnerom vlastníkov bytových domov a výrobcov, ktorý dokáže chrániť kvalitu stavebných činností a ušetriť vysoké investície vložené do obnovy, je nezávislý stavebný dozor. Ten je školený už z nových európskych noriem, najmä pri obnove a zatepľovaní bytových domov. SASDARS poukazuje aj na to, že zo stavebného zákona bola v posledných desaťročiach prakticky vylúčená priebežná systematická kontrola stavebných činností. Súčasný stavebný zákon z roku 1976 totiž po jeho nespočetných novelizáciách spomína stavebný dozor len vo veľmi všeobecnej rovine pre výstavbu rodinného domu svojpomocou.

„Vďaka nedostatočnej legislatívnej podpore, o ktorú sa odporcovia kontroly vykonávaných stavebných činností dnes opierajú, je vo verejnosti už zažité, že stavebný dozor je len formálna a ďalšia zbytočná funkcia na stavbe,“ uvádza asociácia. Preto je v súčasnosti problém nájsť kvalitného projektanta, stavbyvedúceho či stavebný dozor. Len málo evidovaných stavebných odborníkov sa tak dobrovoľne priebežne vzdeláva a preškoľuje na nové technológie a normy.

SASDARS pripravuje a onedlho plánuje spustenie Slovenského systému celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov a osôb účastných na stavebnom procese. Bude určený aj pre odborníkov na rôznych stupňoch štátnej správy, ktorí sa priamo dostávajú do kontaktu s projektovou dokumentáciou a stavebným konaním. Jedným z cieľov asociácie je zvyšovanie vedomostí o problematike obnovy bytových domov na špecializovaných seminároch pre odbornú i laickú verejnosť. Najbližší verejný seminár organizuje vo štvrtok 25. novembra v Trnave v Strednej odbornej škole obchodu a služieb so začiatkom o 9:00. Asociácia pripravuje tieto semináre s niektorými českými a slovenskými firmami a združeniami, ktorých záujmom je, aby sa stavebné materiály správne aplikovali.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM