Webnoviny - Svet

Budúci prírastok zaznamená sever a východ krajiny

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 4. októbra (WEBNOVINY) – V roku 2025 bude prirodzený prírastok obyvateľstva zaznamenaný iba na severnom Slovensku a v časti východného Slovenska. „Tam predovšetkým vďaka národnostnému resp. etnickému zloženiu regiónu,“ predpovedajú vedci vo svojich záveroch 12. slovenskej demografickej konferencie. Agentúre SITA ich poskytol vedecký tajomník Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti Jozef Chajdiak. Podľa demografov sú na Slovensku výrazné demografické rozdiely práve v rámci regiónov. „Niektoré okresy len za posledných 10 rokov stratili okolo 10 percent obyvateľov, kým niektoré približne taký istý počet obyvateľov získali,“ píše sa v materiáli.

Slovensko sa nebude v niekoľkých nasledujúcich dekádach vymykať z európskeho rámca demografického vývoja. Počet obyvateľov bude stagnovať alebo klesať. „Pokles počtu obyvateľov nenastane iba v prípade mimoriadne priaznivo sa vyvíjajúcej plodnosti a najmä v prípade výrazného kladného migračného salda. V každom prípade, počet obyvateľov v týchto intenciách nepredstavuje závažný demografický problém,“ konštatujú vedci.

Podľa záverov konferencie sa bude ďalej zvyšovať priemerný vek obyvateľov, počet neproduktívnych osôb vzhľadom na počet produktívnych. „Treba skonštatovať, že populačné starnutie je nezvratné, a nastane s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou. Ani výrazný prílev migrantov, ani výrazne vyššia ako predpokladaná úhrnná plodnosť populačnému starnutiu nezabráni,“ zdôvodňujú demografi.

Demografi v rámci svojich návrhov na riešenie nepriaznivej situácie konštatujú, že Slovensko potrebuje jednoznačnú, koherentnú a najmä reálne aplikovateľnú populačnú politiku. „To znamená systémový súbor opatrení zameraný na ovplyvnenie populačného vývoja prostredníctvom sociálnej, rodinnej, migračnej, bytovej i zdravotnej politiky,“ uvádzajú v záveroch konferencie. Populačná politika by sa mala týkať priamych a nepriamych opatrení, ktoré by zvýšili pôrodnosť. „Druhou dôležitou súčasťou je migračná politika. Treba určiť, či, koľko a akých migrantov Slovensko chce a potrebuje,“ konštatujú vedci. Podľa nich však nemožno zabudnúť ani na tzv. adaptačné opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad zvýšenie dôchodkového veku. „Hoci nejde o populárne opatrenie u obyvateľstva, je jedným z najefektívnejších z hľadiska adaptovania sa na nezvratné populačné starnutie, keďže sa automaticky zníži počet dôchodcov a naopak, zvýši sa počet produktívnych,“ uviedli odborníci. Podľa ich záverov treba v spoločnosti dodržať zásady medzigeneračnej solidarity. „Medzigeneračná solidarita znamená byť solidárni okrem našich rodičov aj s našimi deťmi ale aj deťmi ich detí, to znamená už teraz položiť základy udržateľného vývoja na dlhšie obdobie dopredu,“ vysvetľujú demografi v záveroch konferencie, ktorá bola koncom septembra v Bojniciach.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM