Webnoviny - Svet

Ceny SJWP - BVS 2011 za excelentné žiacke projekty udelené

WEBNOVINY.SK

Žiačky ocenené cenami SJWP – BVSBRATISLAVA 2. júna (WBN/PR) – V dňoch 29. až 31. mája 2011 sa vo Vodárenskom múzeu BVS, a. s., v Bratislave uskutočnilo národné finále 15. ročníka medzinárodnej súťaže Stockholm Junior Water Prize, na ktorom sa odovzdávali Cena BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt, Cena BVS pre najangažovanejšieho pedagóga a Cena BVS pre najaktívnejšiu školu v zapájaní žiakov do súťaže SJWP.

65 žiakov stredných škôl predstavilo 39 mimoriadne kvalitných odborných žiackych projektov, ktoré sú zamerané na ochranu vodných zdrojov, hospodárenie s vodou, zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a otázky obnovy hydrologického cy­klu.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS) udelila Dominike Pelegrínovej a Nicolette Zavillovej z Gymnázia na Poštovej ul. v Košiciach, riešiteľkám najlepšieho vodohospodárskeho študentského projektu s názvom „Nové alternatívy čistenia a monitorovania vody“ Cenu BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt, ktorá pozostáva zo sklenenej sošky od akademického sochára Viktora Oravca, finančnej hotovosti 300 € a diplomu. Ocenené žiačky zároveň postupujú na celosvetové finále súťaže o Cenu Stockholm Junior Watrer Prize – SJWP, ktoré sa uskutoční v auguste v Štokholme počas medzinárodnej vedeckej konferencie Svetový týždeň vody (World Water Week), kde bude môcť zabojovať až o 5 000 USD. Bratislavská vodárenská spoločnosť odmenila aj ďalších riešiteľov projektov finančnou hotovosťou.

Okrem študentov BVS odmenila aj najangažovanejšieho pedagóga a najaktívnejšiu školu, ktoré sa zapojili do súťaže. Za mimoriadnu aktivitu pri implementácii vzdelávacieho programu zvyšovania záujmu detí a mládeže o problematiku vody v školskom roku 2010/2011 Cenou BVS – finančnou hotovosťou 400 € a čestným uznaním bola odmenená najangažovanejšia pedagogička Ing. Andrea Bojnáková zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove a Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou, ktorá získala finančnú hotovosť 1 000 €, sklenenú sošku a čestné uznanie.

Poslaním SJWP je zvýšiť záujem študentov stredných škôl o zapájanie sa do riešenia lokálnych, národných a celosvetových tém súvisiacich s problematikou hospodárenia s vodou, manažmentom vodných zdrojov a životného prostredia so špecifickým zameraním na vodu. Slovenské národné kolo súťaže SJWP je podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0143–07.

Viac informácií o SJWP národnej súťaži a o Cene BVS za najlepší študentský vodohospodársky projekt nájdete na http://www.sjwp.sk

Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska z je vyhľadávanie talentov v oblasti vedy a techniky a popularizácia vedy vo vzťahu k deťom a mládeži.

RNDr. Ján Šípoš, CSc. národný koordinátor súťaže SJWP, predseda Mladí vedci Slovenska, o. z.

Mladí vedci Slovenska, o. z., Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava tel.:/fax: 02/20 40 00 63 e-mail: mladivedci@mladivedci.sk www.sjwp.sk www.eucontest.sk www.vzdelavaniekvede.sk www.isweeep.sk www.mladivedci.sk Oficiálny partner Slovenskej akadémie vied pri vyhľadávaní a podpore nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie