Webnoviny - Svet

Charitatívny maratón v AVIONe

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 27. decembra (WBN/PR) – Nadácia LINAJE poprvýkrát uskutočnila jedinečnú verejnú zbierku na podporu výstavby Ôsmeho svetadiela – autistického centra pre dospelých autistov v dedine Borová. Na trojtýždňovom “maratóne” predstavitelia Nadácie LINAJE spoločne s dobrovoľníkmi v tomto roku odprezentovali aj “maratón” iného druhu – “štyridsaťsedmičku” osobností spoločenského a kultúrneho života Slovenska. Výťažok z verejnej zbierky vo výške 100% bol poukázaný v prospech Ôsmeho svetadiela na účet SPOSA – T o.z.

Domovom charitatívnej akcie bol AVION Shopping Park v Bratislave, kde formou verejnej zbierky mohli záujemci za symbolické ceny kúpiť výrobky z chránených dielní, ale i osobné predmety, ktoré ako dar do verejnej zbierky venovali spomínané osobnosti a sympatizanti Nadácie LINAJE. Medzi “výtvormi” sa tak nachádzali nielen kalendáre, ozdobené hrnčeky, magnetky a kamienky, ale i podpísané knižky, CD a DVD nosiče autorov, či lístky do divadla. Návštevníci mohli získať aj originálne diela výtvarníčok Noemi Kolčákovej, Eriky Čákovej, ako i akademickej maliarky Veroniky Gabčovej Lučeničovej – členky správnej rady nadácie. Úplnou raritou medzi osobnými predmetmi na stánku bola unikátna kuchárska knižka od autorského tandemu Urban-Trajterová s Braillovým písmom i reliéfnou tlačou.

Každý deň boli hostiteľmi v stánku predstavitelia Nadácie LINAJE – Bibiana Ondrejková, Veronika Gabčová – Lučeničová, Zuzana Vačková a Štefan Pogány. “Vážime si každý cent a tak sa podarilo nám vyzbierať za tri týždne 7000 Euro ako tehličku za tehličkou. Bola to náročná práca o to viac, že väčšinu predmetov návštevníci mohli získať za 1–2 Eurá. Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa stali súčasťou tejto šľachetnej akcie a fyzicky sa tak podieľali na budovaní centra pre dospelých autistov !” komentoval podujatie Predseda správnej rady a správca Nadácie LINAJE Štefan Pogány. V prípade tejto zbierky nešlo len o to, získať čo najviac prostriedkov, ale aj poskytnúť informácie o autizme, ktoré záujemncom sprostredkovali aj zástupcovia SPOSA-T o.z. Súčasťou akcie boli “Special Hours”, počas ktorých mohli návštevníci stánku v nákupnom centre počas otváracích hodín stretnúť obľúbené osobnosti spoločenského-kultúrneho života, ktoré sa do akcie osobne zapojili.

Spomínanú “štyridsaťsedmičku” v termíne od 2. do 22.decembra tvorili: Diana Mórová, Zuzana Tlučková, Iveta Ledererová,  moderátorky Radia Europa 2 – Barbora Chlebcová a Miša Mäsiarová, Andrea Karnasová, Katarína Brychtová, Gizela Oňová, Ivana Kuxová, Elena Podzámska, Zuzana Kanócz, Marianna Ďurianová,  Mirka Partlová, Henrieta Mickovičová, Patrícia Jarjabková, Jana Daňová, Bibiana Obrimčáková, Lucia Hablovičová, Petra Palevičová, Erika Barkolová, Helena Krajčiová, Alena Čermáková, Veronika Paulovičová, Eva Petruchová, ako aj  Andy Hryc, Jaro Slávik, Vlado Kobielský, Maroš Kramár, Anton Uherík, moderátor Rádia Europa2  – Michal Sabo, primátor Rožňavy Vladislav Laciak, Roman Feder z Funny Fellows, Roman Pomajbo, Igor Adamec, Juraj Hrčka, Gregor Mareš, Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál, Thomas Puskalier, Paľo Hamel, Janko Koleník, Valér Ferko z TV JOJ, tanečníci z THE PASTELS, Jaroslav Malchárek, Marián Greksa, Generálny riaditeľ SACR – Peter Belinský.

Partnermi podujatia sú TV JOJ, Azet.sk, Europa2, Radio Aligator, BlueSky Media

Produktoví partneri: spoločnosť McCarter a.s., vydavateľstvo Slovart, vydavateľstvo BUVIK, spoločnosť DIMAS, Theatro Wustenrot, DAB Nitra.

Špeciálne poďakovanie: Erika Čáková, Eva Martinovičová, Adnan Hamzič, Maria Andrásiová, Diana Silonová, Richard Gažo, Jana Pristachová, Henrich Brody, Michaela Conortová, Marta Oňová – Salón NATEA, a ďalší.

Špeciálny partner: AVION Shopping Park

Rezidenčný projekt dospelých autistov “Ôsmy svetadiel”: V Borovej pri Trnave vzniká nové stredisko pre mladých dospelých autistov „Ôsmy svetadiel“. Na rozdiel od podobných existujúcich zariadení ide o stredisko rodinného typu, vôbec prvé na Slovensku. Zariadenie má byť riešené zároveň aj ako farma, kde by klienti pestovali rastliny, resp. sa neskôr starali aj o zvieratá. Denne by zariadenie navštevovalo cca 25 – 30 ľudí, neskôr má ambíciu rozšíriť sa aj pre klientov so stálym pobytom. Zariadenie má tiež pomôcť rodičom autistov, ktorí majú často problém, kam umiestnia deti po skončení školy. Pri plánovaní projektu – ktorého celková hodnota výstavby je cca 650.000 Eur – sa členovia združenia inšpirovali podobným zariadením v Maďarsku. Záštitu nad projektom prevzal Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych veci a rodiny SR Jozefa Miháľ.

SPOSA – T, o.z. – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave / SPOSA-T /je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Jej cieľom je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života postihnutých jedincov, hlavne zabezpečenie dôstojného a zmysluplného života dospelých autistov formou zriadenia chránenej dielne a zariadenia sociálnej starostlivosti rodinného typu. SPOSA-T bola založená v roku 1998 z iniciatívy rodičov. Na podnet združenia vznikli autistické triedy v materských školách, základných školách a praktická škola. Od svojho vzniku vyvíja osvetovo-poradenskú i mediálnu činnosť v regióne aj mimo regiónu, v spolupráci s odborníkmi organizuje kurzy a školenia pre rodičov a špeciálnych pedagógov, jednodňové výlety, rekondičné pobyty, výstavy a charitatívne koncerty či iné prezentačné podujatia. Pri SPOSA-T pracuje terapeutická dielňa pre rodičov, záujmové krúžky pre deti , klub autistickej mládeže. Priestory združenia slúžia i k vykonávaniu praxe žiakov Praktickej školy pre autistov v Trnave. www.sposa-t.sk

Nadácia LINAJE

Začala svoju činnosť v roku 2010 so zámerom poskytovať spoločensko a verejno-prospešné činnosti najmä v oblasti sociálnej pomoci. Ambíciou Nadácie LINAJE je konkrétna pomoc tým odkázaným jednotlivcom a komunitám, ktorí ju dokážu čo najvhodnejšie zužitkovať v prospech svojho ďalšieho života, zároveň podajú pomoc ďalším. Verejnoprospešné posolstvo Nadácie sa sústreďuje na oblasť realizácie a ochrany ľudských práv, podpory detí a mládeže v krízových centrách a pomoci týraných žien a ich detí. Prestavitelia a hlavní podporovatelia LINAJí sú ľudia, ktorí sa počas svojej kariéry viac rokov aktívne zapájali do poskytovania pomoci odkázaných skupinám.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM