Správy

Chcete tepelné čerpadlo či kotol na biomasu? Hláste sa o dotácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí prvé tohoročné kolo dotácií na obnoviteľné zdroje energie (OZE) už vo februári.

Ilustračný obrázok k článku Chcete tepelné čerpadlo či kotol na biomasu? Hláste sa o dotácie
Zdroj: TASR

Ako prvé bude vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá, informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

„V projekte Zelená domácnostiam II sme zverejnili podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám, ktoré budú vyhlasované, tak ako vlani, samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. Plánujeme v nich vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna eur,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Už čoskoro

Žiadosti bude možné, rovnako ako v minulosti, vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára.

„K dispozícii budú tri milióny eur. Na úvod sme vyčlenili podstatne vyššiu alokáciu, aby si čerpadlá mohli nainštalovať aj domácnosti, ktoré vlani poukážku nezískali,“ vysvetlila Velická.

Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu so sumou 500-tisíc eur. Na slnečné kolektory je pripravený jeden milión eur.

Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s hodnotou 700-tisíc eur s termínom otvorenia 10. marca. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.

Čistejšie ovzdušie

Aj v roku 2020 platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie.

V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1750 eur na slnečné kolektory, 3400 eur na tepelné čerpadlo, 1500 eur na kotly na biomasu a 1500 eur pri fotovoltických systémoch.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených viac ako 5100 v celkovej hodnote 9,9 milióna eur. V súčasnosti SIEA eviduje ešte viac ako 1200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna eur. Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawatt (MW).

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie