Správy Rôzne

Chudoba a sociálne vylúčenie: Ohrozených je 863-tisíc Slovákov

Chudobou alebo sociálnym vylúčením je ohrozených 863 000 obyvateľov Slovenska, čo je v prepočte 16,1 % obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov pravidelného zisťovania Štatistického úradu (ŠÚ) SR o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC).

Štyria z desiatich obyvateľov si nemôžu dovoliť zaplatiť týždennú dovolenku a tretina ľudí nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom, informoval vo štvrtok ŠÚ SR.

„Ide o 863-tisíc ľudí, ktorí sú ohrození minimálne jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia. Teda o ľudí, ktorí trpia alebo príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom alebo žijú v domácnosti, kde jej členovia majú veľmi nízku intenzitu práce,“ povedal predseda štatistického úradu Alexander Ballek. Najohrozenejšou skupinou je 2,1 % obyvateľov, ktorí čelia všetkým trom ukazovateľom.

Slovensko patrí ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ. Podľa posledných dostupných údajov za členské krajiny bolo Slovensko v roku 2017 na tretej priečke. Nižší podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením mala len Česká republika s 12,2 % a Fínsko s 15,7 %. Naopak, najvyšší podiel týchto ľudí bol v Bulharsku, a to 38,9 %, Rumunsku s 35,7 % a v Grécku, kde bol podiel ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 34,8 %.

Najsledovanejšou oblasťou je príjmová chudoba. Na Slovensku žije 12,2 % osôb pod hranicou rizika príjmovej chudoby, čo je približne 650 000 obyvateľov. V porovnaní s rokom 2017 došlo k miernemu poklesu o 0,2 percentu­álneho bodu. Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4477 eur na rok.

Aj rok 2018 podľa štatistikov potvrdil, že chudobou sú na Slovensku najviac ohrození nezamestnaní, a to 48,9 % osôb, neúplné domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi – 36,9 % osôb a úplné rodiny s tromi a viac závislými deťmi, kde bolo ohrozených 35,8 % osôb.

Podľa údajov ŠÚ rastú regionálne rozdiely. Z obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja je ohrozených iba 4,4 %, pod priemernou úrovňou SR sú aj ostatné tri kraje západného Slovenska – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky. Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola zaznamenaná v Prešovskom s 19,0 % a Banskobystrickom kraji, kde bolo ohrozených 18,1 % obyvateľov.

Okrem príjmov zisťoval ŠÚ aj to, čo si môžu obyvatelia Slovenska dovoliť. Sedem percent osôb žije v domácnostiach, ktoré trpia minimálne štyrmi z deviatich sledovaných materiálnych nedostatkov. Najväčší počet – 39,9 % – uvádza, že si nemôže dovoliť zaplatiť raz ročne týždeň dovolenky mimo domu. Druhým najčastejším problémom je neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom, ktorú uviedlo 31,5 % osôb. Jesť jedno mäsité jedlo každý druhý deň si nemôže dovoliť 15,1% osôb na Slovensku.

Posledný ukazovateľ merania miery chudoby je veľmi nízka intenzita práce členov domácnosti. Prostredníctvom neho ŠÚ monitoruje podiel ľudí vo veku 0–59 rokov žijúcich v domácnostiach, v ktorých členovia odpracovali menej ako 20 % z ich celoročného pracovného potenciálu. Ide o ľudí, ktorí pracovali veľmi málo a mohli pracovať. Podiel osôb žijúcich v takto charakterizovaných domácnostiach sa medziročne zásadnejšie nezmenil a dosiahol hodnotu 5,5 %.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM