Webnoviny - Svet

Dokumentácie pre úsek R2 dodá Združenie Valbek

WEBNOVINY.SK

Foto: SITABRATISLAVA 19. novembra (WEBNOVINY) – Dokumentácie pre stavebné povolenie a na ponuku pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice v dĺžke 11 kilometrov vypracuje Združenie Valbek zastúpené rovnomennou firmou. Úspešný uchádzač bude na stavbe zároveň vykonávať autorský dozor a zabezpečí aj vytyčovacie práce. Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. za poskytnutie uvedených služieb zaplatí 638 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vybraný dodávateľ uspel vo verejnej súťaži s dvoma doručenými ponukami, keď predpokladaná cena zákazky bola 1,6 mil. eur bez dane. Zmluva uzatvorená 5. novembra počíta s 55-percentným podielom subdodávok, vyplýva z oznamu o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Diaľničiari vyhlásili verejnú súťaž na vypracovanie technickej štúdie a zámeru EIA pre vplyv stavby 10-kilometrového úseku R4 Hunkovce – štátna hranica SR s Poľskom na životné prostredie. Predpokladaná cena šesťmesačnej zákazky je 120 tis. eur bez dane. Sú v nej zahrnuté aj všetky možnosti prípadných predĺžení zmluvy dodatkami, obstarávateľ preto bude akceptovať ponuky do 95 tis. eur bez dane. O súťažné podklady je možné požiadať do 29. novembra, lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 16. decembra.

NDS pripravuje v decembri vyhlásiť tender na vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia, súvisiacej inžinierskej činnosti a na výkon autorského dozoru pre stavbu Dopravné značenie diaľničných úsekov D1, D2 a D4 v Bratislave. Predpokladaná cena za poskytnutie uvedenej služby bude 390 tis. eur bez dane.

Firma Valbek s.r.o. so sídlom v Bratislave je zapísaná v Obchodnom registri SR od 22. júna 2006. Disponuje základným imaním 6,64 tis. eur, jej spoločníkom je česká firma Valbek, spol. s r.o. so sídlom v Liberci. Vykonáva inžiniersku a obstarávateľskú činnosť v stavebníctve, komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM