Webnoviny - Svet

Eurofondy a komisie na tvorbu výziev pre multirezort CR v SR

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 18. marca (WBN/PR) – Po 77 dňoch, ktoré uplynuli od začiatku roku 2011, opakovane konštatujeme, že štát si naďalej neplní svoju nezastupiteľnú úlohu v multirezorte CR a dodnes nevidieť ani náznak na zlepšenie situácie. Výsledky nekonania sa však prejavovali po celú dobu a dostavujú sa aj dnes. Žiaľ ide o vývoj s mimoriadne negatívnym trendom pre krajinu.

Vinníkom je v tomto prípade v tom top slova zmysle jednoducho jednoznačne jeden, a tým je štát , ktorý za viac ako 17 rokov nezabezpečil systém organizácie multirezortu CR v rámci krajiny .

Nekonanie štátu môže mať rôzne príčiny – môžeme si vybrať : ignorovanie povinnosti pracovať v prospech krajiny, neochota, neschopnosť, neprofesionalita, politické pozadie (?)… – pre Slovensko jedno horšie ako druhé, pričom štátni úradníci od ministra až po referenta chodia „do roboty“ na MDVRR alebo SACR, pričom majú svojim spôsobom exkluzivitu na realizáciu krokov v smere začať vytvárať predpoklady na CR Slovenska ako svoju samozrejmú povinnosť, ktorá im vyplýva z pracovnej náplne.

Keďže sa podľa dostupných informácií s výnimkou prípravy Zákona o CR ani k dnešnému dňu nezačala príprava vytvárania predpokladov v multirezorte cestovného ruchu Slovenska v potrebnom rozsahu, sa natíska o.i. tiež otázka, či momentálne kompetentní budú schopní pripraviť na profesionálnej úrovni výzvy na projekty z fondov EÚ, hlavne z hľadiska obsahového zamerania. Záleží určite na zložení komisií, ktoré by mali agendu výziev pripravovať a tieto komisie budú zrejme navrhovať tí, ktorí k dnešnému dňu nepreukázali vecne toto oprávnenie. Zloženie týchto komisií by malo byť podľa nášho názoru v každom prípade verejne publikované, nakoľko záruka profesionality prípravy obsahu výziev je verejným záujmom a agenda je platená z daní členských krajín EÚ s participáciou finančných príspevkov hradených daňovými poplatníkmi Slovenska. Apel na profesionalitu zloženia komisii vychádza hlavne z poznania , že doteraz pripravené výzvy na projekty v oblasti CR, nerešpektovali potreby Slovenska pre tvorbu predpokladov CR, resp. nedostatočne zohľadňovali potreby Slovenska v multirezorte CR Slovenska z pohľadu priorít. Taktiež by sme radi obrátili pozornosť na potrebu profesionality zloženia komisií , ktoré budú projekty vyhodnocovať. Ako najlepší spôsob vidíme prizvanie zahraničných odborníkov.

Ak si aj nebudeme všímať nedávnu minulosť , sú vážne obavy, či bude obsahové zameranie výziev orientované na to, čo Slovensko pre CR skutočne potrebuje, alebo s cieľom budovania nových a ďalších ubytovacích kapacít bez ohľadu na ich potrebu – veď nám ešte na Slovensku ostali voľné napr. na Javorine nejaké metre štvorcové

Musíme mať na zreteli, že v prípade Slovenska ide o veľmi malú krajinu, v ktorej by organizácia CR pri profesionálnom managemente multirezortu CR zodpovedných štátnych úradníkov, mohla byť otázkou takmer niekoľkých dní. A to sa zatiaľ na Slovensku v prípade multirezortu CR už 18. rok nedeje. Aj to je príspevok štátu k podpore zamestnanosti netvorbou podmienok pre vznik nových pracovných príležitostí.

Za Výkonný výbor ARCR Ing. Jozef Čajko Pavla Mikulášová Ing.Darina Gáborová

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM