Webnoviny - Svet

Firma OHL ŽS má výhrady voči železničnému tendru

WEBNOVINY.SK

Foto: bagry.czBRATISLAVA 11. novembra (WEBNOVINY) – Spoločnosť OHL ŽS, a.s. so sídlom v Brne má výhrady voči doterajšiemu postupu a priebehu vo verejnej súťaži Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá. Z tohto dôvodu podniká potrebné právne kroky, v rámci ktorých využíva všetky dostupné prostriedky na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov v tejto súťaži, a to tak vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, ako aj v rámci konaní s touto súťažou súvisiacich alebo ňou vyvolaných.

„Do právoplatného ukončenia týchto procesov nebude spoločnosť OHL ŽS, a.s. v danej veci zaujímať stanovisko a poskytovať vyjadrenia,“ poskytla vo štvrtok agentúre SITA stanovisko slovenskej organizačnej zložky českej spoločnosti jej vedúca PR Taťjana Pelíšková. Spoločnosť to zdôvodnila tým, že neposkytuje informácie o úkonoch uskutočňovaných v jej mene voči ÚVO.

Spoločnosť OHL ŽS tak reagovala na otázku, či združenie, ktorého je lídrom, podalo námietku na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) proti výsledku vyhodnotenia železničného tendra, prípadne žalobu na súd na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO, ktorým vrátil do súťaže pôvodne vylúčenú spoločnosť Skanska SK, a.s. Spoločnosť zároveň poprela informáciu, že by už podala námietku voči výsledku tendra. Spoločnosť Doprastav, a.s., ktorá je v tomto tendri členom rovnakého združenia ako OHL ŽS, v stredu súhlasne odpovedala na otázku, či ich združenie námietku na ÚVO podalo.

ŽSR stále neuzatvorili tender na modernizáciu trate Zlatovce – Trenčianska Teplá ani po takmer roku od jeho vyhlásenia a ôsmich mesiacoch od otvárania ponúk. Začiatkom októbra obstarávateľ po opätovnom vyhodnotení ponúk už informoval spoločnosť Skanska SK, a.s., že prijal jej najnižšiu ponuku za takmer 201 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Železnice však zmluvu so Skanskou zatiaľ nepodpísali.

Trnavská stavebná spoločnosť (TSS) podala koncom októbra na ÚVO námietku proti výsledku vyhodnotenia súťaže. V závere septembra podala aj žalobu na Krajský súd v Bratislave na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO zo 14. septembra. Ten nariadil ŽSR vrátiť do súťaže práve Skansku, ktorú železničiari pôvodne vylúčili pre nedostatočné zdôvodnenie nízkej ceny. TSS navrhla druhú najnižšiu cenu, a to okolo 245 mil. eur bez dane, pričom predpokladaná cena stavebných prác bola viac ako 296 mil. eur bez dane. „Podľa nášho názoru ÚVO vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a nesprávnej interpretácie zákona o verejnom obstarávaní. Toto rozhodnutie zároveň nesie známky účelovosti a zaujatosti, a je tiež v rozpore s predchádzajúcimi metodickými usmerneniami úradu,“ zdôvodnila podanie žaloby na súde Michaela Kroková z TSS.

Skanska trvala na tom, že cena, ktorú predložila, je reálna a sú v nej zakalkulované všetky náklady na realizáciu diela v požadovanej kvalite a čase, ako aj primeraný zisk. V tendri na modernizáciu trate Zlatovce – Trenčianska Teplá pre rýchlosť vlakov 160 kilometrov za hodinu boli ponuky uchádzačov otvorené 10. marca. Druhú najnižšiu cenu v tendri podalo združenie firiem Trnavská stavebná spoločnosť, Bögl a Krýsl a Construction enginiering – 244,97 mil. eur. Konzorcium v zložení OHL ŽS, a.s., Doprastav, a.s., Váhostav – SK, a.s. a Eurovia CZ, a.s. navrhlo 263,008 mil. eur a skupina Viamont DSP, TeeragAzdag, Texopratner a Strabag, s.r.o. 279,065 mil. eur.

ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu trate Zlatovce – Trenčianska Teplá koncom minulého roka. Stavebné práce majú podľa podmienok súťaže trvať tri roky a štyri mesiace a majú byť spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava. Ide o tretiu etapu prác v rámci modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v dĺžke okolo 59 kilometrov. Prvá, druhá, ako aj štvrtá a piata etapa prác na tejto trati sa už začali realizovať.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM