Slovensko a EÚ

FOTO, ako to vyzerá dnes: V Humennom vyrastie prepojovací cyklochodník

Humennému bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 154 198,12 eur na projekt Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné.

Ilustračný obrázok k článku FOTO, ako to vyzerá dnes: V Humennom vyrastie prepojovací cyklochodník
5
Galéria

Spomínaný projekt rieši výstavbu prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka na území mesta. Portál Humenné 24 o tom informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Projekt podľa jej slov predstavuje zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb, a to prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, ktoré spočívajú vo výstavbe prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta, po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v rámci ktorej sa rieši umiestnenie cyklostojanov s prestrešením a cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka.

„Na základe tohto nového projektu sa prispeje k dostatočne vybudovanej a kompaktnej sieti cyklotrás v meste. Ďalej prispeje k zmene deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy a k zvýšeniu podielu využívania cyklistickej dopravy, čím odľahčí centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií,“ uviedla Dochánová.

V rámci projektu sa vytvorí v meste 5 cyklostojanov a dva stojany pre bicykle s prestrešením. „Celkové predpokladané náklady na projekt predstavujú 162 313,81 eur, z toho NFP je 154 198,12 eur a Mesto vloží do projektu 8 115,69 eur,“ ozrejmila M. Dochánová.

Valaškovský most s hrádzou pri Laborci prepojí cyklochodník!
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie