FOTO, ako to vyzerá dnes: V Humennom vyrastie prepojovací cyklochodník

Humennému bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 154 198,12 eur na projekt Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné.

Spomínaný projekt rieši výstavbu prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka na území mesta. Portál Humenné 24 o tom informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Projekt podľa jej slov predstavuje zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb, a to prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, ktoré spočívajú vo výstavbe prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta, po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v rámci ktorej sa rieši umiestnenie cyklostojanov s prestrešením a cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka.

„Na základe tohto nového projektu sa prispeje k dostatočne vybudovanej a kompaktnej sieti cyklotrás v meste. Ďalej prispeje k zmene deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy a k zvýšeniu podielu využívania cyklistickej dopravy, čím odľahčí centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií,“ uviedla Dochánová.

V rámci projektu sa vytvorí v meste 5 cyklostojanov a dva stojany pre bicykle s prestrešením. „Celkové predpokladané náklady na projekt predstavujú 162 313,81 eur, z toho NFP je 154 198,12 eur a Mesto vloží do projektu 8 115,69 eur,“ ozrejmila M. Dochánová.

Zdroj: Dnes24.sk