Webnoviny - Svet

Iniciatíva navrhuje rekonštrukciu Súdnej rady a NS

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA BRATISLAVA 4. júla (WEBNOVINY) – Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu predstavila svoju víziu reformy súdnictva, v ktorej navrhuje, aby v najbližšom období došlo k rekonštrukcii Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR. Podľa jedného z bodov ich vízie sa treba „usilovať o výmenu členov Súdnej rady volených sudcami“. Funkcia predsedu súdnej rady by sa mala podľa sudcovskej iniciatívy oddeliť od funkcie predsedu najvyššieho súdu, volajú aj po zmene spôsobu kreovania týchto funkcií. „Obmedziť kompetencie predsedu najvyššieho súdu a presunúť ich na plénum sudcov NS, sudcovskú radu a predsedov kolégií, „ navrhuje ďalej iniciatíva, podľa ktorej majú byť funkcie predsedov a podpredsedov všeobecných súdov nezlučiteľné s funkciou člena súdnej rady. Súdnej rade navrhujú odňať kompetenciu podávať návrhy na začatie disciplinárnych konaní. V Ústave by však mala mať vymedzené postavenie najvyššieho orgánu správy súdnictva.

Sudcovská iniciatíva navrhuje aj personálne zmeny v riadiacich súdnych funkciách správy okresných a krajských súdov. Ďalšie navrhované zmeny majú obnoviť morálny a odborný kreditu sudcov, zvýšiť ich zodpovednosť a posilniť nezávislosť súdnictva. Chceli by zákonom stanoviť nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu s výkonom funkcie vo výkonnej a zákonodarnej moci. „Podmienkou pre výkon politických funkcií by malo byť vzdanie sa funkcie sudcu," navrhujú predstavitelia iniciatívy. Navrhujú aj alternatívnu zásadu, aby sudca po návrate z funkcie vo výkonnej alebo zákonodarnej moci, mohol vykonávať súdne funkcie až po uplynutí najmenej troch rokov. Chcú vytvoriť aj etickú komisiu z autorít mimo justičného prostredia, ktorej úlohou by bolo delegovať jedného člena výberovej komisie do akéhokoľvek výberového konania. Okrem iného by sa mala zaviesť povinnosť sudcov verejne deklarovať všetky svoje príbuzenské vzťahy v justícii.

Pre transparentnosť súdnych konaní chcú, aby sa všetky rozhodnutia súdov zverejňovali na internete, rovnako by sa mala pravidelne zverejňovať zaťaženosť sudcov a súdov, ako zavedenie elektronického nahrávania všetkých pojednávaní.

Na ochranu nezávislosti sudcov pred účelovými disciplinárnymi konaniami by sa podľa sudcovskej iniciatívy mal bezodkladne zmeniť zákon o sudcoch tak, aby mohol byť sudcovi navrhnutý trest odvolania z výkonu funkcie sudcu len za skutky nezlučiteľné s funkciou sudcu, ako to predpokladá Ústava SR.

Agentúru SITA informovali hovorcovia iniciatívy Za otvorenú justíciu Katarína Javorčíková a Miroslav Gavalec.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM