Webnoviny - Svet

Iniciatíva žiada odstúpenie Súdnej rady a Harabina

WEBNOVINY.SK

Predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin Foto: SITA/Nina Bednáriková BRATISLAVA 25. júla (WEBNOVINY) – Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu verejne vyzýva členov Súdnej rady SR a jej predsedu Štefana Harabina, aby odstúpili zo svojich funkcií. „Súdni funkcionári, ktorí spôsobili a sú zodpovední za morálny úpadok a stratu dôvery súdnictva, by boli brzdou v procese zmien, ktoré súdnictvo v nastávajúcom období naliehavo potrebuje,“ uviedli vo výzve hovorcovia sudcovskej iniciatívy Katarína Javorčíková a Miroslav Gavalec.

Podľa sudcovskej iniciatívy členovia najvyššieho orgánu súdnictva – Súdnej rady SR na čele s predsedom Najvyššieho súdu SR, nesú zodpovednosť za najnižšiu dôveru k justícii zo strany verejnosti. „Súdna rada v jej súčasnom zložení sa stala nástrojom ovládnutia súdnictva úzkou skupinou súdnych funkcionárov,“ píše sa vo výzve. Zodpovednosť jej pripisujú najmä za to, že nezrušila tie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie sudcu, ktoré boli podľa iniciatívy neprípustné a neústavné. Rade vyčítajú aj návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi NS SR Petrovi Paludovi, ktorý považujú za účelový. O personálnych otázkach sudcov podľa iniciatívy rozhoduje Rada netransparentne a neodôvodnene. Výhrady majú aj k dočasnému prideleniu exministerky Viery Petríkovej a bývalého štátneho tajomníka Daniela Hudáka, ktoré považujú za nezákonné. Rade vyčítajú nedôvodné odobratie príplatku k nemocenskému sudkyni Marte Laukovej, „netransparentný a tým aj nekontrolovateľný“ výkon jej právomocí a nezverejňovanie rozhodnutí disciplinárnych sú­dov.

Predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin počas výkonu svojej funkcie podľa sudcovskej iniciatívy opakovane potvrdzuje, že nenapĺňa očakávania zabezpečiť riadne fungovanie súdnictva s dôrazom na presadzovanie myšlienok pravdy a spravodlivosti. " Ako minister spravodlivosti SR zneužíval svoju funkciu najmä účelovým a nedôvodným pozastavením výkonu funkcie niektorým sudcom, napríklad Anne Benešovej, Stanislavovi Sojkovi, Kristíne Glezgovej, Angele Balázsovej, Róbertovi Urbanovi, Milanovi Růžičkovi, " uviedla sudcovská iniciatíva vo svojej výzve.

Ako predseda Najvyššieho súdu SR a predseda Súdnej rady SR sa podľa nich Harabin výrazne podieľa na znižovaní morálneho kreditu súdnictva. „Pretože doposiaľ nevyvrátil svoje kontakty a prepojenie na osobu podozrivú z organizovaného zločinu, opakovane verejne klamal a mal neprípustné rasové narážky na pôde parlamentu“. Pripisujú mu aj ohrozenie riadneho výkonu súdnictva na najvyššom súde, keď bezprostredne po nástupe do funkcie prepustil 12 administra­tívnych pracovníkov. Iniciatíva tvrdí, že Harabin šikanuje nepohodlných sudcov NS SR účelovým podávaním disciplinárnych návrhov, ich bezdôvodným prekladaním na iné kolégiá v rozpore s ich dlhoročnou špecializáciou, ako aj opakovanými a neodôvodnenými zmenami rozvrhu práce súdu. Za ten istý skutok sudcov nielen disciplinárne stíha, ale údajne aj odníma prácu v domácom prostredí a nepriznáva odmeny. Ako ďalej upozorňujú, opakovane neakceptoval stanoviská Sudcovskej rady NS SR , ktoré vyhoveli námietkam sudcov v súvislosti s prideľovaním vecí v rozpore so zákonom. Tvrdí, že na rozdiel od mnohých dlhoročných sudcov najvyššieho súdu, dvom sudcom dočasne prideleným na najvyšší súd vytvoril nadštandardné pracovné podmienky. „Nezabezpečil zníženie prieťahov v konaní naplnením zákonnej možnosti prideliť každému sudcovi Najvyššieho súdu jedného asistenta, rovnako prideľovanie pomocného administratívneho personálu jednotlivým senátom závisí od ich lojality k jeho osobe, "uviedli vo výzve. Harabin podľa iniciatívy Za otvorenú justíciu pri prideľovaní odmien diskriminuje názorových oponentov tak, že sudcom lojálnym jeho osobe priznáva neprimerane vysoké a ničím neodôvodnené odmeny, a svojim oponentom len symbolické čiastky alebo žiadne. "Šikanuje názorových oponentov aj tým, že im neumožňuje účasť na medzinárodných ani národných odborných seminároch a že im komplikuje čerpanie dlhodobo plánovaných dovoleniek,“ dodávajú vo výzve.

Výhrady sudcovskej iniciatívy smerujú aj k viacerým predsedom okresných a krajských súdov, ktorých však nemenujú. Tí sú podľa iniciatívy zodpovední za účelové podávanie disciplinárnych návrhov voči kritickým sudcom k súčasným pomerom v justícii. Vyčítajú im aj to, že naopak nepodali disciplinárne návrhy voči sudcom, u ktorých preukázateľne existovali dôvody na disciplinárny postih. Kritizujú ich aj za ďalšie údajné prehrešky: nerešpektovanie špecializácie sudcov a ich účelové prekladanie na iné kolégiá alebo grémiá, rozmach skrytého rodinkárstva pri obsadzovaní funkcií sudcov, justičných čakateľov a zamestnancov správy súdov a organizovanú podporu zneužívania moci zo strany Štefana Harabina ako ministra spravodlivosti a neskôr predsedu NS SR, ako aj a zo strany Súdnej rady SR.

Agentúra SITA požiadala o reakciu Súdnu radu SR, stanovisko sa zatiaľ nepodarilo získať.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM