Webnoviny - Svet

Kandidátky predložilo 26 strán a hnutí

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 12. decembra (WEBNOVINY) – Dvadsaťšesť politických strán a hnutí sa chce v marcových parlamentných voľbách uchádzať o hlasy voličov. Ako posledný dve minúty pred polnocou, kedy vypršal termín na doručenie kandidačných listín, priniesol Ján Budaj návrh kandidátky strany Zmena zdola. Len tesne pred ním ministerstvo zaregistrovalo stranu Právo a spravodlivosť. Za posledné štyri hodiny prišlo predložiť kandidátku sedem strán.

V predčasných parlamentných voľbách chcú kandidovať: 99 percent občiansky hlas, Komunistická strana Slovenska (KSS), KDH, Ľudová strana – HZDS, Ľudová strana – Naše Slovensko, Most-Híd, Národ a spravodlivosť – naša strana, Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, Právo a Spravodlivosť, Robíme to pre deti – SF, SDKÚ-DS, Sloboda a solidarita (SaS), Smer-SD, SNS, Strana demokratickej ľavice (SDĽ), Strana maďarskej koalície (SMK), Strana občanov Slovenska (SOS), Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej, Strana + jeden hlas, Strana zelených, Náš kraj, Strana rómskej únie na Slovensku, Strana živnostníkov Slovenska, Zelení, Obyčajní ľudia, Zmena zdola Demokratická únia Slovenska.

Ako pred novinármi povedala vedúca odboru volieb a referenda na ministerstve vnútra Lívia Škultétyová, na kandidátke je uvedených 2971 kandidátov. Plný počet kandidátov, 150, predložilo 15 politických subjektov. Kandidovať chce aj šesť fyzických osôb, čo však náš volebný zákon neumožňuje. Podľa Škultétyovej na kandidátkach bolo množstvo chýb, kandidáti mali napríklad uvedené dve trvalé bydliská, nemali uvedené tituly na kandidátke aj keď na vyhlásení si titul uviedli.

Kandidátky politické subjekty museli podať v dvoch rovnopisoch a v elektronickej forme. Ku kandidačnej listine museli podľa zákona pripojiť aj viacero písomnosti. Patrí medzi ne i potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 16 596 eur (pol milióna korún) na osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici. Uhradenú kauciu vrátia politickým subjektom do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb, ak získajú aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov a tiež tým stranám alebo koalíciám, ktoré ÚVK nezaregistruje. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Kandidovať môžu len zaregistrované politické subjekty. Kandidačná listina musí spĺňať všetky zákonom určené náležitosti – obsahovať neskrátený názov politickej strany alebo koalície, zoznam kandidátov s ich osobnými údajmi a podpis štatutárneho orgánu strany a odtlačok jej pečiatky. Na listine môže byť najviac 150 kandidátov. Podľa zákona môže byť za poslanca NR SR zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov, má trvalý pobyt na území SR, nie je vo výkone trestu odňatia slobody a nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ministerstvo vnútra zverejnilo všetky potrebné údaje na svojej webstránke – http://www.minv.sk/?….

Po podaní kandidačných listín zvolá predsedníčka vlády Iveta Radičová prvé zasadnutie Ústrednej volebnej komisie. Musí tak spraviť už v týchto dňoch, najneskôr do piatka 16. decembra. Do ÚVK podľa zákona deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidačnú listinu, jedného člena a jedného náhradníka.

ÚVK preskúmava predložené kandidačné listiny najneskôr 80 dní predo dňom volieb (21. december). Následne kandidátky, ktoré sú v súlade so zákonom, zaregistruje najneskôr 70 dní pred dňom volieb (31. decembra). Po zaregistrovaní kandidačných listín ÚVK určí žrebom číslo, ktorým sa označí listina každej strany. Zapisovateľka ÚVK do 24 hodín od rozhodnutia ÚVK doručí rozhodnutie politickým stranám alebo koalíciám o registrácii, alebo o odmietnutí kandidačnej listiny. Proti rozhodnutiu ÚVK sa možno do troch dní odvolať na Najvyšší súd SR. Kandidatúra sa dá stiahnuť späť do 48 hodín pred voľbami. Registrácia kandidačných listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012. V histórii samostatnej SR pôjde o tretie predčasné voľby. Prvýkrát sa uskutočnili v roku 1994, potom v roku 2006. Pôjde zároveň o ôsme parlamentné voľby od roku 1989.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM