Ľubomíra Karmanová Rôzne

Lučenec chce vlastné logo, vyhlásilo súťaž: Na víťaza čaká finančná odmena

Mesto Lučenec má v úmysle v internetovej komunikácii, pri kultúrnych podujatiach, ale aj pri komunikácii mesta so zahraničím, okrem tradičných symboloch mesta, využívať aj logo. Vyhlásilo preto súťaž na logo a vizuálny štýl mesta Lučenec. Autor víťazného loga získa finančnú odmenu.

Ilustračný obrázok k článku Lučenec chce vlastné logo, vyhlásilo súťaž: Na víťaza čaká finančná odmena
Zdroj: Dnes24.sk

Cieľom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Lučenec, je vytvoriť nové logo, ktoré sa stane popri oficiálnych heraldických symboloch súčasťou nového vizuálneho štýlu mesta. O tomto nápade informuje mesto na svojej internetovej stránke, pričom jednotný vizuálny štýl mesta považuje za dôležitú súčasť komunikácie mesta voči jeho obyvateľom, obyvateľom ostatných regiónov Slovenska a návštevníkom zo zahraničia.

ATRIBÚTY, ktoré by malo logo mesta Lučenec spĺňať:

  • vysoká výpovedná hodnota,
  • jasná koncepcia a zároveň otvorenosť systému pre ďalšie rozvíjanie,
  • ľahká identifikácia a zapamätateľnosť,
  • dynamickosť, aktuálnosť, modernosť, zároveň však dôraz na históriu mesta

Ako sa uvádza na stránke mesta, logo musí byť zobrazené s názvom Lučenec, musí fungovať ako samostatný znak, ale autor by mal mať na zreteli jeho otvorenosť, aby bolo možné ho v budúcnosti jednoducho rozširovať o nové varianty a vytvárať vizuálny štýl subjektov v pôsobnosti mesta – Lučenské kultúrne stredisko, Mestská tržnica Lučenec, Divadlo B.S.Timravy, Synagóga Lučenec a pod. Musí byť použiteľné s mestskými symbolmi, farebnosť loga podľa uváženia autora, s jasným koncepčným odôvodnením, návrh loga musí byť originálnym dielom autora.

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na internetovej stránke mesta. Víťazné logo vyhodnotí porota v zložení: 3 grafickí dizajnéri: Pavol Rozložník, Emil Drličiak, Róbert Paršo a zástupcovia mesta: Ing. Eva Balážová PhD. – poslankyňa MsZ, Mgr. Stanislav Spišiak – odborný referent odd. kultúry a športu MsÚ Lučenec. Autor víťazného návrhu získa odmenu 2000,– eur. Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM