Webnoviny - Svet

Mýtne pokuty sa od augusta znižujú o viac ako polovicu

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 18. júla (WEBNOVINY) – Mýtne pokuty pre cestných dopravcov budú od 1. augusta nižšie o viac ako polovicu. Prezident Ivan Gašparovič v pondelok podpísal vládnu novelu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorú parlament schválil 30. júna. Terajšie sankcie za neuhradenie mýta, chýbajúcu palubnú jednotku v nákladnom automobile či neoprávnenú manipuláciu s ňou od budúceho mesiaca klesnú z 1 655 eur na 700 eur v blokovom a z 2 655 eur na 1 300 eur v správnom konaní. Za priestupok, keď vodič do palubnej jednotky nezadá alebo zadá neúplné či klamlivé údaje alebo ich nesprístupní správcovi výberu mýta, zostáva pokuta vo výške 120 eur v blokovom a 160 eur v správnom konaní. Dopravcovia môžu rátať aj s novými sankciami od 50 eur do 600 eur v blokovom a od 100 eur do 1 000 eur v správnom konaní, ak na výzvu polície nepredložia osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný doklad o vozidle.

Hlava štátu zároveň podpísala vládny návrh novely zákona o civilnom letectve, podľa ktorej kontrolu nad systémom letiskových odplát bude vykonávať Letecký úrad SR nezávisle od letiska a leteckých prepravcov. Novelu zákona týkajúcu sa spomedzi slovenských letísk len najväčšieho bratislavského schválili poslanci 6. júla. Nový letecký zákon nadobudne účinnosť 1. septembra. Novela leteckého zákona preberá európsku smernicu o letiskových poplatkoch z marca 2009. Vytvorenie spoločných pravidiel pre stanovovanie letiskových odplát má zvýšiť transparentnosť a zabrániť diskriminácii jednotlivých užívateľov letísk. Letecký úrad bude mať tiež kompetenciu na vykonávanie dozoru a dohľadu v oblasti leteckých navigačných služieb. Táto úprava podľa rezortu dopravy súvisí s výsledkami medzinárodných auditov vykonaných na Slovensku, najmä však s nálezom z auditu Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL). Tento audit bol zameraný na dohľad štátu nad leteckými navigačnými službami a ich bezpečnosťou a konal sa v novembri minulého roka.

Prezident odobril aj nové pravidlá investičnej pomoci

Domáce či zahraničné firmy dostanú od štátu investičnú pomoc predovšetkým formou daňových úľav. Vyplýva to z novely zákona o investičnej pomoci, ktorú v pondelok podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Slovensko tiež predĺži nárok na daňovú úľavu pre príjemcov investičnej pomoci z piatich na desať rokov. Zároveň sa ponecháva povinnosť odpočtu daňovej straty počas obdobia uplatňovania daňovej úľavy. Novela nadobudne účinnosť 1. augusta.

Štát poskytne dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného či nehmotného majetku iba vo výnimočných prípadoch, pre projekty strategického významu. “V okresoch, kde miera nezamestnanosti je nižšia ako priemer nezamestnanosti na Slovensku, sa pre typ investičných projektov spadajúcich do odvetví priemyselnej výroby investičná pomoc formou dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a príspevku na vytvorené nové pracovné miesta nebude poskytovať,“ zdôraznilo ministerstvo hospodárstva, ktoré novelu vypracovalo.

Podľa ministra hospodárstva Juraja Miškova zákon stanovuje podmienky investičnej pomoci tak, aby smerovali primárne do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a do sektorov s vyššou pridanou hodnotou. Podľa ministra novela zákona podporí príchod investorov predovšetkým na východné Slovensko.

Novela zákona rozširuje poskytovanie stimulov aj pre malé a stredné podniky tým, že sa zníži minimálna výška investície o polovicu. Rezort hospodárstva tak chce dosiahnuť, aby o investičnú pomoc mohol štát požiadať širší okruh podnikateľov. “S cieľom vytvoriť predpoklady na vytváranie technologických centier s podporou investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov minimálna suma na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa navrhuje znížiť na hodnotu 500 tisíc eur,“ dodal rezort hospodárstva. Pri vytváraní centier strategických služieb sa minimálna suma na obstaranie hmotného či nehmotného majetku znižuje na 400 tis. eur.

Podľa novely zákona o investičnej pomoci bude môcť investor požiadať štát o poskytnutie investičných stimulov aj na ďalší nový investičný zámer, keďže doteraz o ne mohol požiadať až po vyčerpaní pomoci na starší zámer. Najväčšiu investičnú pomoc podľa pravidiel ich poskytovania, ktoré sú súčasťou novely zákona, môžu získať spoločnosti plánujúce investovať v zaostalých regiónoch Slovenska do výroby s vyššou pridanou hodnotou.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM