Webnoviny - Svet

Na bezpečnosť odkalísk je potrebných 200000 €, tvrdí rezort

WEBNOVINY.SK

Odkalisko Slovinky so svojou výškou 113 metrov je najvyšším odkaliskom na Slovensku.Foto: SITA/Ivan FleischerBRATISLAVA 23. novembra (WEBNOVINY) – Na 200-tisíc eur odhaduje slovenská vláda náklady na nevyhnutné opatrenia, ktoré pomôžu, aby odkaliská na našom území boli bezpečné. Uvádza sa to v Správe o možných dopadoch ekologickej katastrofy v Maďarskej republike (havária odkaliska) na životné prostredie v SR a o krokoch, ktoré vláda SR vykonala. Materiál z Ministerstva životného prostredia SR v stredu dostane na prerokovanie kabinet premiérky Ivety Radičovej. „Z kontroly technicko-bezpečnostného stavu odkalísk na území Slovenskej republiky vyplýva, že väčšina odkalísk je bezpečná a nepredstavuje hrozbu pre životy a zdravie ľudí a životné prostredie,“ tvrdí sa v materiáli. Envirorezort ďalej uvádza, že zvýšené riziko zaznamenali v šiestich lokalitách a štát by tam mal zabezpečiť elimináciu hrozieb, ktorým je obyvateľstvo priľahlých obcí vystavené. Vláda plánuje podľa tohto materiálu vyčleniť zo štátneho rozpočtu potrebné prostriedky do 31. decembra 2011 a o rok na to by mali ministri hospodárstva a životného prostredia zabezpečiť opatrenia na elimináciu hrozieb z odkalísk a skládok gudrónov na obyvateľstvo priľahlých obcí. O správe sa má diskutovať v parlamente.

Vláda sa rozhodla prekontrolovať odkaliská po tom, čo susedné Maďarsko zažilo 4. októbra ekologickú katastrofu po pretrhnutí odkaliska s toxickým červeným kalom v areáli hlinikárne v Ajke. Pretrhnutie spôsobili prívalové dažde, približne milión kubických metrov červeného kalu zaplavilo rozsiahle okolie závodu vyrábajúceho oxid hlinitý. Odkaliská u nás, ktoré patria medzi vodné stavby, skontrolovali pracovníci krajských a obvodných úradov životného prostredia od 6. do 25. októbra. „Kontrola bola vykonaná na 41 odkaliskách a na dvoch skládkach gudrónov, ktoré by mohli predstavovať určité riziko pre životy a zdravie ľudí a pre životné prostredie. Výsledky kontroly neboli nahlásené z ôsmich lokalít,“ uvádza sa v rezortnom materiáli. Envirorezort na základe kontrol konštatuje, že stav na 35 odkaliskách je uspokojivý. „Stav na skládke gudrónov v obci Predajná je stále neuspokojivý. Zrážková voda sa neustále hromadí na povrchu uloženého odpadu, nadobúda veľmi nízke pH a v prípade extrémnych zrážok sa môže preliať cez ochranné hrádze a kontaminovať okolité prostredie, najmä podzemnú vodu,“ píše sa v správe. Počas extrémnych zrážok v máji a júni 2010 sa na skládke gudrónov v Predajnej nahromadilo toľko zrážkovej vody, že hrozilo jej preliatie ponad hrádzu, ktorá gudróny zadržiava. Vďaka čerpaniu a odvážaniu kontaminovaných vôd sa tak nestalo. Skládky toxického odpadu vznikli pred viac ako 45 rokmi. V dvoch jazerách nad Predajnou je uložených približne 200 tisíc m3 gudrónov. Gudróny sú kyselinové smoly a kaly vznikajúce predovšetkým ako vedľajšie produkty pri rafinácii ropných produktov, napr. motorových alebo ložiskových olejov chemickými činidlami ako kyselina sírová, óleum a plynný oxid sírový. Sú vysoko toxické a okrem iného aj vysoko karcinogénne.

„Stav na odkalisku Slovinky v okrese Spišská Nová Ves je neuspokojivý a hoci momentálne nehrozí havária, v prípade dlhodobých abnormálnych zrážok môže odkalisko predstavovať reálnu hrozbu pre obce Slovinky a Krompachy,“ konštatuje sa ďalej v materiáli. Odkalisko Slovinky je výškou 113 m od päty hrádze naším najvyšším odkaliskom. V prevádzke bolo v rokoch 1968 až 1999, ukladali sa tam flotačné kaly z úpravne rúd z podniku Železorudné bane, n.p. Spišská Nová Ves. Ich množstvo sa odhaduje na 4,8 mil. m3. „Stav na odkalisku je vážny, hrádzový systém je devastovaný, nedá sa vylúčiť jeho ohrozenie pri nadmernej zrážkovej činnosti alebo pri prudkom topení snehu,“ konštatuje envirorezort.

Neuspokojivý stav zistili aj na odkaliskách Nižná Slaná, Jelšava a Martin. Stav na odkalisku Horná Ves v okrese Žiar nad Hronom nie je havarijný, bolo však zistené, že technicko-bezpečnostný dohľad sa nevykonáva v takom rozsahu a takým spôsobom ako to vyžaduje vodný zákon.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM