Webnoviny - Svet

Na hraničných priechodoch bude ticket systém

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 8. januára (WEBNOVINY) – Ticket systém, ktorý by mal urýchliť vybavovanie automobilov na hraničných priechodoch pri registrovaní do mýtneho systému by mal fungovať už od konca budúceho týždňa. Na jeho dočasnom spojazdnení sa na piatkovom rokovaní dohodli minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny, Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia a prevádzkovateľ mýtneho systému spoločnosť SkyToll. „Dohodli sme sa, že sa pokúsime pripraviť takzvaný dočasný ticketing, to znamená, že tie vozidlá, ktoré budú tranzitovať cez Slovenskú republiku, ak nám to všetko vyjde, budú mať umožnený prejazd po spoplatnenej dopravnej infraštruktúre na základe ticketu, ktorý si zakúpia na príslušnom mieste a nebudú musieť byť vybavení OBU jednotkou, a ani sa nebudú musieť registrovať,“ uviedol Vážny po piatkovom rokovaní. Ako však ďalej dodal, toto opatrenie je zatiaľ dočasné, kým úvodný nápor na registráciu pominie a účinnosť opatrenia by mala byť do konca februára tohto roka.

Ďalším bodom rokovania bola podľa Vážneho zmena výšky pokuty za chybné, alebo nepresné nastavenie OBU jednotky. „Ten kto si úmyselne vozidlo nevybavil a ide po spoplatnenej infraštruktúre, tam ostane tá pôvodná pokuta, tých 2 600 eur a ten, ktorý bude mať nesprávne nastavenú OBU jednotku, čo sa môže stať aj neúmyselne alebo z nedbanlivosti, tam bude tá pokuta, zatiaľ navrhujeme 120 eur,“ uviedol minister dopravy.

Na rokovaní prebrali zúčastnené strany aj tzv. problémové úseky, to znamená také, ktoré dopravcovia neprešli, ale mýto zaplatili. Podľa prezidenta ČESMAD-u Petra Halabrína budú takéto úseky, o ktorých sa už vie, počas budúceho týždňa vyriešené. Podľa neho by však mali dopravcovia všetky svoje návrhy a námety o úsekoch predložiť najneskôr do konca januára, aby boli následne počas februára vykonané úpravy vymedzených úsekov na spoplatnenie tak, aby to skutočne korešpondovalo s realitou. Zároveň sa podľa neho dohodli aj na úprave dvanásťhodinového časového limitu spätného vrátenia na spoplatnený úsek.

Ako Halabrín po stretnutí povedal, ČESMAD prišiel s požiadavkou riešiť problematiku a verí, že tieto zásadné problémy, ktoré tu sú budú vyriešené tak rýchlo, ako sa na stretnutí dohodlo.

Generálny riaditeľ SkyTollu Matej Okáli uviedol, že systém aktuálne funguje na báze platnej legislatívy. „V prípade, že dôjde k zmene tejto legislatívy, tak my sme pripravení tak rýchlo, ako sa len dá takéto zmeny implementovať do systému,“ povedal Okáli. Podľa neho je ticket systém možné technicky riešiť okamžite. „Existuje systém na náhradný spôsob výberu mýta, ktorý je potrebné čiastočne upraviť, tak aby ho bolo možné nasadiť pre tento malý ticketing,“ informoval šéf SkyTollu.

Podľa následného vyjadrenia ČESMAD-u Slovakia pre agentúru SITA minister dopravy urobí všetky kroky, aby už na najbližšej schôdzi parlamentu bol zákon o mýte novelizovaný. Cieľom novelizácie bude úprava pokút za priestupky pre nesprávne zadané údaje na palubnej jednotke tak, aby vodič nebol neprimerane postihovaný za minimálne priestupky. Ticket systém pre tranzitnú dopravu cez SR má byť spustený čo najskôr a v prevádzke má byť dočasne do 28. februára.

Vážny má tiež zabezpečiť, aby v priebehu týždňa bol vyriešený problém distribučného hraničného miesta Kúty pre registráciu do mýtneho systému. Následne má komisia do konca januára pripraviť zapracovanie potrebných úprav v rozdelení spoplatnených úsekov. Všetky potrebné zmeny v spoplatnených úsekoch budú zapracované do legislatívy tak, aby najneskôr do 31. marca boli urobené zmeny v prospech spravodlivého výberu mýta dopravcov. „Na rokovaní nám bolo prisľúbené, že všetky doteraz realizované výbery mýta, ktoré sa uskutočnili v rozpore s platnou legislatívou, budú dopravcom vrátené na základe ich reklamácií. Ďalšie otázky ohľadom elektronického výberu mýta, spotrebných daní a všetky ostatné vzniknuté problémy budú riešené priebežne,“ dodal ČESMAD Slovakia. Združenie zároveň víta možnosť priameho rokovania s premiérom Robertom Ficom v pondelok 11. januára o 10.00 hodine a verí, že aj toto rokovanie pomôže vyriešiť problémy slovenských dopravcov.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM