Webnoviny - Svet

Najdôležitejšie udalosti v apríli 2010

WEBNOVINY.SK

Seagle AirFoto: planespotters­.netBRATISLAVA 25. decembra (WEBNOVINY) – Portál Webnoviny.sk prináša prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v apríli 2010.

1. apríla Zamestnanci leteckej spoločnosti Seagle Air, a.s. podali vo štvrtok na Generálnu prokuratúru SR hromadné trestné oznámenie za nevyplatenie miezd zamestnávateľom, ako aj pre podozrenie z ďalšej nekalej činnosti spoločnosti. Seagle Air dlhuje zamestnancom viac ako 2,5 mil. eur od augusta minulého roka, odkedy pracovníci nedostávajú výplaty. Informovali o tom zástupcovia zamestnancov aerolínií Michal Kutlík a Slávka Hubináková.

2. apríla S účinnosťou 1. apríla sa novým generálnym riaditeľom spoločnosti Telemont stal Pavel Sněhota, informovala o tom spoločnosť Eltodo. Menovanie nového riaditeľa súvisí so zmenou vlastníka spoločnosti Telemont, ktorá sa stala súčasťou českej skupiny Eltodo a s plánovaným rozšírením činnosti na Slovensku.

6. apríla Slovenský plynárenský priemysel podanie na arbitrážnom súde, v ktorom žiadal od ruského plynárenského koncernu Gazprom kompenzácie za zastavenie dodávok plynu začiatkom roka 2009, stiahol.Foto: SITA/Marián Peiger Informovala o tom tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Podanie Slovenského plynárenského priemyslu bolo na arbitrážnom súde Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži zaregistrované vlani v decembri.

Dozorná rada spoločného podniku Planungsgesellschaft mbH, vytvoreného železničnými spoločnosťami Ruska, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska, na zasadnutí v utorok v Bratislave odsúhlasila kontrakt na vypracovanie predbežnej štúdie realizovateľnosti výstavby širokorozchodnej železnice z Košíc do Bratislavy a Viedne. Štúdiu vypracuje konzorcium vedené nemeckou poradenskou spoločnosťou Roland Berger do 15. októbra tohto roka. Odhadované náklady výstavby širokorozchodnej trate predstavujú 4,7 mld. eur.

7. apríla Okresný súd Bratislava 1 rozhodnutím z 31. marca povolil reštrukturalizáciu zadlženej leteckej spoločnosti Air Slovakia a ustanovil do funkcie správcu Vladimíra Neuschla. Súd vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. sa dohodol s ruským dodávateľom zemného plynu spoločnosťou Gazprom export, že zmluvne dohodnuté ročné objemy plynu budú dočasne znížené, pričom v neskorších rokoch budú naopak zvýšené, informovala firma SPP.

Od 1. apríla pôsobí na slovenskom stavebnom trhu nová spoločnosť – Skanska SK a.s. so sídlom v Bratislave. Je výsledkom zrealizovaného zámeru zlúčenia šiestich spoločností, ktoré k rovnakému dátumu fyzicky ukončili svoju činnosť a právne zanikli. Nové, centrálne riadenie doterajších aktivít zvýši efektivitu a posilní postavenie Skanska SK na trhu. Generálnym riaditeľom Skanska SK sa stal Tibor Kočvara, základný kapitál novej firmy je 1,66 mil. eur, informovala o tom vedúca vonkajších vzťahov Skanska SK Magdaléna Dobišová.

Jadrové palivo pre 3. a 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce dodá ruská spoločnosť TVEL, a.s. Foto: SITA/Martin Havran Slovenské elektrárne, a.s., ktoré v súčasnosti dostavujú jadrové bloky v Mochovciach, podpísali s ruskou firmou kontrakt v stredu pri príležitosti oficiálnej návštevy ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva na Slovensku, informovala o tom spoločnosť Tvel.

Predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka, a.s. Poprad Alexej Beljajev počas návštevy prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva na Slovensku podpísal v stredu v Bratislave tri dohody o spolupráci s ruskými partnermi. Tatravagónka a Ruské železnice podpísali dohody o vedecko-technickej spolupráci spoločného podniku Inžinieringové stredisko a o založení a činnosti spoločného podniku na projektovanie a výrobu nákladných vagónov do konca tohto roka. Tatravagónka a holdingová spoločnosť TMH Vagonstroj uzavreli dohodu o vytvorení spoločného podniku na výrobu plošinových vozňov spojeného typu.

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek podpísal s ruským ministrom energetiky Sergejom Šmatkovom memorandum, na základe ktorého by mali krajiny založiť na Slovensku spoločný vedecko-výskumný podnik Cyklotrónové centrum.

Dominantný výrobca elektriny Slovenské elektrárne, a.s. taktiež podpísal s ruskou korporáciou TVEL, a.s. kontrakt na dodávku jadrového paliva pre 3. a 4. jadrový blok Atómovej elektrárne Mochovce, ktorých dostavbu v súčasnosti elektrárne realizujú.

12. apríla Ak zdravotná poisťovňa poistencovi zamietne žiadosť o poskytnutie plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie, bude mať už čoskoro možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Na základe nariadenia únie sa totiž táto možnosť dostala do novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú začiatkom marca schválil parlament.

14. apríla Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy sa dostavia formou verejno-súkromného partnerstva (PPP).Foto: V stredu o tom rozhodla vláda. K tejto alternatíve sa z hľadiska posúdenia vplyvu na verejné financie prikláňalo Ministerstvo financií SR. Kabinet ďalej rozhodol, že projektový zámer k získaniu finančnej podpory na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti by mal byť vyhotovený do konca júla tohto roku. Samotná štúdia by mala byť hotová do konca roka 2011, na rokovanie vlády by ju mali predložiť do konca februára 2012.

15. apríla Európska komisia vyčíta v liste slovenskej vláde zvýhodnenie víťaza mýtneho tendra, keď boli zo súťaže vylúčené lepšie ponuky, ako aj zmenu podmienok prevádzky mýtneho systému, informuje vo štvrtkovom vydaní denník Sme.

20. apríla Okresný súd v Banskej Bystrici v utorok vyhlásil konkurz na zadlženú leteckú spoločnosť Seagle Air, a.s. so sídlom v Banskej Bystrici na jej návrh, informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná. Za konkurzného správcu súd určil Vladimíra Vanka z Veľkého Krtíša a zároveň vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote do 45 dní od nasledujúceho dňa po zverejnení rozhodnutia súdu v Obchodnom vestníku.

Výlučným vlastníkom SPP Bohemia sa má stať Slovenský plynárenský priemysel. Spoločnosť získala koncom marca tohto roku súhlas Protimonopolného úradu SR na nadobudnutie akcií SPP Bohemia od spoločnosti Europgas. Tá v súčasnosti vlastní v SPP Bohemia 50-percentný podiel. Slovenský plynárenský priemysel by sa mal na oplátku v prospech Europgasu vzdať akcií v Moravských naftových dolech, a.s., kde v súčasnosti SPP Bohemia vlastní 51,82 % akcií.

Postup Ministerstva hospodárstva SR (MH) pri vydávaní rozhodnutia o dodávke elektriny za regulovanú cenu bol protiústavný. Rezort navyše nepreukázal ani všeobecný hospodársky záujem, ktorým rozhodnutie zdôvodňoval a jeho tvrdenia nemožno brať vážne. Uvádza sa to v rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý má agentúra SITA k dispozícii. Rozsudok však nezakladá povinnosť zaplatiť štátu sankcie, keďže senát vrátil vec na ďalšie správne konanie.

21. apríla Deficit verejných financií Slovenska v minulom roku vzrástol na 6,77 % hrubého domáceho produktu. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na vládne zdroje.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil spoločnosti Belar, a.s. kúpu častí firiem Štefan Bereznai – Agronet a Corn Corporation. Podľa rozhodnutia úradu sa konkurenčné prostredie na trhu veľkoobchodného predaja rastlinných komodít a na trhu služieb poľnohospodárom v oblasti skladovania plodín výrazne nezmení, informoval o tom PMÚ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť už začiatkom marca tohto

Mestá a obce dostanú na vykrytie výpadku výnosu z dane z príjmov fyzických osôb 33 mil. eur. Foto: SITA/APNávrh na poskytnutie dotácie schválila v stredu vláda na výjazdovom rokovaní vo Veľkom Krtíši. Kabinet zároveň uložil ministrovi financií Jánovi Počiatkovi úlohu uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa spomínané prostriedky do konca apríla.

Spoločnosť UPC Broadband presúva od začiatku mája tohto roka svoje satelitné televízne služby na nový satelit, čoho súčasťou je aj presmerovanie zákazníckych antén na novú satelitnú pozíciu. Presunom na nový satelit sa má zabezpečiť skvalitnenie signálu a tiež rozšírenie televíznej programovej štruktúry, informoval o tom hovorca UPC Broadband Slovakia Jaroslava Kolára.

22. apríla Slovenská verejná správa hospodárila v minulom roku s deficitom na úrovni 6,77 % hrubého domáceho produktu (HDP). Potvrdili to údaje Štatistického úradu SR, ktoré zasiela na notifikáciu Eurostatu. Deficit sa tak strojnásobil oproti 2,3 % HDP z roku 2008 a prekročil aj posledné revidované očakávania rezortu financií, ktoré boli na úrovni 6,3 % hrubého domáceho produktu. Deficit verejných financií Slovenska vo výške 6,8 % HDP potvrdil vo svojej štvrtkovej správe aj samotný Eurostat.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) potvrdil prvostupňové rozhodnutie voči Asociácii realitných maklérov za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Asociácia sa ho mala dopustiť tým, že vo svojom Etickom a profesijnom kódexe stanovila cenové rozpätie provízií za poskytnuté služby realitných maklérov, informoval o tom PMÚ.

23. apríla Bulharská firma Enemona a Slovenské elektrárne podpísali tento týždeň zmluvu na kontrolné a riadiace elektropráce pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Hodnota kontraktu je 55,48 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zmluva sa musí realizovať do 960 kalendárnych dní od dátumu začatia stavebných a montážnych prác. Informovala o tom firma Enemona na svojej internetovej stránke.

26. apríla Prechod odberateľov k novým dodávateľom zemného plynu či elektrickej energie by mal byť jednoduchší. Vláda totiž na svojom pondelňajšom rokovaní schválila návrhy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré menia pravidlá pre fungovanie trhu s plynom a elektrinou. Na základe týchto nových pravidiel bude prechod k novému dodávateľovi bezodplatný.

Automobily s prípojnými vozidlami o celkovej hmotnosti nad 3,5 tony, ktoré od 15. apríla už neplatia mýto, budú na diaľniciach a rýchlostných cestách používať od 15. mája dva druhy nových nálepiek. Za mesačnú nálepku zaplatia za prípojné vozidlo 10 eur a za týždňovú 5 eur. Vláda na pondelňajšom zasadnutí na návrh ministra dopravy Ľubomíra Vážneho schválila zmenu nariadenia, upravujúceho výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre vozidlá do 3,5 tony.

Sociálna poisťovňa ukončila minulý rok s deficitom 356,5 mil. eur.Foto: SITA Príjmy poisťovne za vlaňajšok predstavovali takmer 5,402 mld. eur a výdavky takmer 5,758 mld. eur. Ide o 95,8-percentné plnenie rozpočtovaných príjmov a 103,7-percentné plnenie plánovaných výdavkov. Vďaka prebytku z roku 2008 však hospodárenie SP za rok 2009 skončilo s celkovým prebytkom 419,8 mil. eur. Je to však o 321,2 mil. eur menej, ako sa predpokladalo v rozpočte poisťovne na minulý rok. Uvádza sa to vo výročnej správe poisťovne za rok 2009, ktorú vzala na vedomie vláda.

Nevyčerpané prostriedky na likvidáciu starého vozidla pri následnej kúpe nového motorového vozidla, tzv. šrotovné, pôjdu na podporu regionálneho rozvoja. Vládny kabinet na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválil, aby nevyčerpaných vyše 5 mil. eur mohli využiť obce a mestá na podporu svojich rozvojových projektov.

Slovensko vyčerpalo zo štrukturálnych fondov v prvom programovom období 2004 až 2006 ku koncu roka 2009 za všetky programové dokumenty 1,262 mld. eur. Z celkového záväzku 1,169 mld. eur predstavuje čerpanie 107,98 %. Reálne môže SR čerpať prostriedky len do výšky 100 % celkového záväzku, pričom z Európskej komisie dostane len takýto objem prostriedkov. Vyplýva to zo správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 až 2006 a iných finančných nástrojov ku koncu roka 2009, ktorú vláda na pondelňajšom zasadnutí schválila.

Hospodárska a sociálna rada v pondelok odsúhlasila návrh zákona o založení Slovenskej železničnej spoločnosti. informoval po rokovaní tripartity viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR Vladimír Mojš.

27. apríla Vinohradníci z juhovýchodu Slovenska budú môcť používať bez akýchkoľvek prívlastkov názov Tokaj, o ktorý máme dlhodobé spory so susedným Maďarskom. Rozhodli o tom v utorok v hlasovaní poslanci Národnej rady SR, ktorí schválili v skrátenom legislatívnom konaní vládnu novelu zákona o vinohradníctve a vinárstve z rezortu pôdohospodárstva. Platiť začne po podpise prezidenta od 1. júna.

28. apríla Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) schválila prostriedky na financovanie prvého balíka PPP projektov diaľnice D1.Foto: dailymail.com Banka podľa informácií zverejnených rezortom dopravy, pôšt a telekomunikácii rozhodla o financovaní projektu po vyhodnotení všetkých jeho kľúčových častí, a to ekonomickej návratnosti, environmentálnych vplyvov a sociálnych dopadov. EBRD je tak pripravená financovať projekt úverom až do výšky 250 mil. eur. Pre finančné uzatvorenie celého projektu financovania prvého balíka PPP projektov je však potrebný súhlas aj Európskej investičnej banky (EIB).

29. apríla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví neoprávnene schválil Slovenskému plynárenskému priemyslu, a.s. zvýšenie cien zemného plynu pre domácnosti v období od októbra do decembra roku 2005. Regulačný úrad schválil v auguste 2005 na spomínané obdobie zvýšenie cien plynu o viac ako 20 %. Slovenskému plynárenskému priemyslu teraz hrozí, že bude musieť prostriedky získané na základe zvýšených cien plynu v období október až december roku 2005 vrátiť. Protest proti vtedajšiemu rozhodnutiu regulačného úradu podala v auguste roka 2007 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, informoval o tom hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

30. apríla Na vybrané produkty v rámci tzv. predaja z dvora sa od začiatku mája bude vzťahovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH). Znížiť sadzbu DPH z pôvodných 19 % na 6 % navrhli poslanci za ĽS-HZDS Vladimír Mečiar a Tibor Cabaj. Znížená sadzba sa bude uplatňovať napríklad na bravčové, hovädzie, ovčie, kozie či králičie mäso. Rovnako bude platiť aj pre predaj surového mlieka či prírodného medu.

Lekári a nemocnice sa od soboty jednoduchšie dostanú pri likvidácii zdravotnej poisťovne k peniazom, ktoré by im prípadne dlžila. Začne totiž platiť novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú začiatkom marca schválil parlament. Novela zákona upravuje taký postup likvidácie zdravotnej poisťovne, ktorej cieľom je prijímať a vymôcť pohľadávky likvidovanej poisťovne a prednostne z nich uspokojiť záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Na základe novely katastrálneho zákona, ktorá vstupuje do platnosti 1. mája tohto roka, sa katastrálne úrady opätovne vrátia k vydávaniu listov vlastníctva s plombou. Po zrušení vydávania listov vlastníctva s plombou v septembri minulého roka si banky mohli plombu na vklad záložného práva overiť len cez internetovú stránku katasterportal.sk, informovala Ľubica Foltánová z VÚB banky.

Finančné uzatvorenie prvého balíka projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na výstavbu diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom sa posúva.Foto: SITA/Tomáš Benedikovič Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR súhlasilo s predĺžením finančného uzatvorenia projektu diaľnice D1 do 18. mája.

Výstavba slnečných elektrární na Slovensku bude od mája tohto roka viac regulovaná ako doteraz. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú začiatkom marca schválili poslanci Národnej rady SR. Na základe novely musia žiadať o osvedčenie na výstavbu slnečných elektrární už všetci investori. Doteraz museli žiadať investori osvedčenie iba pre projekty výstavby slnečných elektrární s výkonom nad jeden megawatt. Podľa novely zákona o energetike osvedčenie nebudú musieť žiadať len investori, ktorí chcú postaviť solárne elektrárne na budovách a budú mať výkon maximálne 100 kilowattov.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM