LULA Rôzne Ona

Nárok na materskú otca: Pri podaní žiadosti nesmie matka poberať rodičovský príspevok

Ak mužovi Sociálna poisťovňa zamietne nárok na materské, môže žena opätovne požiadať o rodičovský príspevok. Vyplatený jej môže byť aj spätne.

Ilustračný obrázok k článku Nárok na materskú otca: Pri podaní žiadosti nesmie matka poberať rodičovský príspevok
Zdroj: TASR

V čase podania žiadosti otca o materské nesmie matka poberať rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičovský príspevok môže byť matke priznaný opätovne iba v prípade, ak Sociálna poisťovňa rozhodne o zamietnutí nároku otca na materské alebo o zániku nároku otca na priznané materské.

Zamietnutie žiadosti

Kým poisťovňa nerozhodne o zamietnutí žiadosti otca o dávku materské, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neobnoví výplatu rodičovského príspevku matke dieťaťa. Rodine tak môže vzniknúť výpadok príjmu. Týka sa to však len tých prípadov, kedy sa rozhodovanie o materskom pre otca predlžuje pre komplikovanosť posudzovania resp. zdĺhavé zabezpečovanie dôkazov.

„Ak poisťovňa otcovi žiadosť o materské zamietne, resp. mu nárok na materské zanikne, matka môže opätovne požiadať úrad práce o priznanie rodičovského príspevku a to odo dňa, od ktorého otcovi dieťaťa bola žiadosť zamietnutá, resp. od ktorého mu tento nárok zanikol,“ zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Doplatenie rodičovského príspevku

Aby z dôvodu dlhšieho konania v poisťovni nedošlo k zániku nároku na rodičovský príspevok, žiadateľ si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov, o priznanie rodičovského príspevku môže matka požiadať hneď, ako bude otec informovaný o predĺžení lehoty na rozhodnutie o materskom.

Kým však nie je definitívne zamietnutá žiadosť otca o dávku materské, resp. rozhodnuté o zániku nároku a matka požiada o doplatenie rodičovského príspevku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preruší konanie o rodičovskom príspevku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí nároku na materské, resp. o zániku tohto nároku, príslušný úrad práce príspevok matke dieťaťa doplatí.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie