Webnoviny - Svet

NASES obstaráva infokomunikačné služby

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 17. decembra (WEBNOVINY) – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) vyhlásila tender na komplexné informačné elektronické a komunikačné služby a technológie. Predpokladaná hodnota zákazky podľa oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania by mala dosiahnuť 58,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazka bude pozostávať zo zabezpečenia elektronických komunikačných služieb, služieb súvisiacich so softvérom, prenájmu optických trás a technologických priestorov. Do rozsahu zákazky agentúra začlenila aj zabezpečenie dodávky a prenájom technologických zariadení, ich prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy. Financovanie zákazky bude podľa zverejneného oznámenia zabezpečené z operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk má byť podľa agentúry ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom najvyššiu váhu bude obstarávateľ pri výbere víťaznej ponuky klásť na technickú úroveň navrhovaného riešenia. Ďalšími kritériami budú najnižšia cena za poskytnutie komplexných, informačných elektronických, komunikačných služieb a technológií a najnižšia cena podpory a rozširovania kapacít po odovzdaní zákazky. Záujemcovia o účasť v tendri môžu svoje ponuky podávať najneskôr do 25. januára budúceho roka.

Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby zriadil Úrad vlády SR na začiatku januára tohto roka so štatútom príspevkovej organizácie. Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti má byť správa, prevádzka a rozvoj dátovej siete Govnet a taktiež správa a prevádzka Ústredného portálu verejnej správy. Priamym cieľom a účelom zriadenia NASES mal byť z pohľadu Úradu vlády zlepšenie finančného zabezpečenia, ako aj zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti pri prevádzke a rozvoji, teda rozširovaní služieb informatizácie verejnej správy na Slovensku.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM