NR SR: Nové vzdelávacie štandardy budú od roku 2013

WEBNOVINY.SK

Webnoviny -

Foto: SavioBRATISLAVA 19. mája (WEBNOVINY) – Nové vzdelávacie štandardy by sa mali na Slovensku uplatňovať od septembra 2013. Na príprave zmien už pracujú odborní a pedagogickí zamestnanci pod vedením Štátneho pedagogického ústavu. V súčasnosti ministerstvo školstva mení rámcové učebné plány, čo znamená stanovenie celkového počtu vyučovacích hodín na jednotlivých stupňoch.

„Prípravou rámcového učebného plánu sa snažíme posilniť autonómiu škôl určením ročníka, v ktorom sa bude daný predmet vyučovať,“ odpovedal minister školstva Eugen Jurzyca počas Hodiny otázok v Národnej rade SR na otázku poslanca Andreja Kolesíka zo Smeru-SD, ktorého zaujímalo, či rezort stihne zabezpečiť učebnice pre 4. ročník základných škôl z predmetu Prírodoveda do septembra, keďže rezort školstva podľa neho tento mesiac radikálne zmenil štátny vzdelávací program pre tento predmet.

Vzhľadom na to, že k obsahovej zmene príde o dva roky, v súčasnosti to nie je podľa Jurzycu aktuálne.

Tento článok nie je možné komentovať.