Webnoviny - Svet

Okrúhly stôl Maďarov v SR navrhuje opatrenia

WEBNOVINY.SK

Kálmán Petőcz Foto: ujszo.com

BRATISLAVA 26. januára (WEBNOVINY) – Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a jeho členovia chcú pomôcť zlepšiť situáciu menšín na Slovensku. Navrhujú preto niekoľko opatrení, ktoré by mala vláda odsúhlasiť asi do dvoch rokov. „Súčasný stav sa dá charakterizovať tak, že neexistuje rovnováha medzi ochranou jazyka väčšiny a ochranou a aktívnou podporou jazykov národnostných skupín žijúcich v početnej menšine. Právne normy vzťahujúce sa na menšinové práva sú v právnom poriadku Slovenskej republiky prítomné roztrúsene, často v podobe podzákonných noriem, nejasných, ľahko dezinterpreto­vateľných, do seba organicky nezapadajúcich formulácií. Kým slovenská politická elita vyhlasuje, že práva národnostných menšín sú na Slovensku vysoko nadštandardné, my nie sme toho názoru, a nepotvrdzujú to ani fakty,“ píše hovorca Fórum inštitútu pre výskum menšín Kálmán Petőcz.

Okrúhly stôl Maďarov navrhuje, aby vláda Slovenskej republiky vypracovala a prijala komplexný zákon o národnostných menšinách, ako aj komplexný zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Zákon o národnostných menšinách by mal obsahovať definíciu národnostných menšín, vymedzenie typológie národnostných menšín na Slovensku a mal by zadefinovať ich ústavné postavenie. Ustanovenie zákona o štátnom jazyku o sankciách by nemalo platiť až dovtedy, kým nebude prijatý nový zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Zákon o štátnom jazyku v jeho súčasnej podobe je podľa okrúhleho stola totiž diskriminačný. Najneskôr zároveň s prijatím zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ale najlepšie ešte predtým a čo najskôr, by sa mal novelizovať zákon o štátnom jazyku. Maďari by ho chceli zmeniť vo všetkých ustanoveniach, v ktorých neopodstatnene zasahuje do súkromnej sféry, do obchodnej sféry, do vnútorného života príslušníkov národnostných menšín alebo ľudí hovoriacich iným jazykom než slovenčinou, do vnútorného života organizácií, do pravidiel iných jazykov a do sfér, kde môže mať zákon negatívne dôsledky.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM