Webnoviny - Svet

OMBUDSMAN: Sociálna poisťovňa robila zbytočné prieťahy

WEBNOVINY.SK

Foto: BRATISLAVA 17. novembra (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa sa podľa verejného ochrancu práv Pavla Kandráča dopustila zbytočných prieťahov v konaní. O priznaní invalidného dôchodku žiadateľa nerozhodla včas, teda v zákonom ustanovenej lehote. Podávateľ podnetu žiadal o prehodnotenie svojho zdravotného stavu ešte 2. novembra 2009. Sociálna poisťovňa 25. júna 2010 podávateľovi podnetu priznala invalidný dôchodok od 21. júna 2010. Rozhodnutie bolo expedované 20. júla 2010. Vzhľadom na nesprávne uvedený dátum priznania invalidného dôchodku vydala Sociálna poisťovňa 23. júla 2010 nové rozhodnutie, ktorým priznala invalidný dôchodok od 18. januára 2010. Pravidelná mesačná výplata dôchodku bola zriadená od 16. augusta 2010. Doplatok na dôchodku bol podávateľovi podnetu poukázaný 2. júla 2010 a 27. júla 2010.

Podľa ombudsmana je nesporne dôležité, aby o nárokoch na dávky dôchodkového poistenia bolo rozhodnuté v čo najkratšom časovom úseku, ale rýchlosť konania nesmie byť na ujmu zistenia presného a úplného skutkového stavu veci a tým aj vecnej správnosti rozhodnutia. Preto bolo potrebné zistiť u žiadateľa doby zamestnania a výšky vymeriavacích základov u zamestnávateľa, čo Sociálna poisťovňa začala robiť 27. januára 2010. Rozhodujúce skutočnosti sa podarilo preukázať 10. mája 2010. „Avšak aj po vylúčení tohto časového úseku je nutné konanie Sociálnej poisťovne označiť za zbytočne zdĺhavé. K posúdeniu zdravotného stavu došlo až po viac ako dva a pol mesiaci od podania žiadosti,“ konštatoval verejný ochranca práv.

Prvé rozhodnutie vo veci nároku podávateľa podnetu na invalidný dôchodok síce vydala Sociálna poisťovňa 25. júna 2010, ale toto rozhodnutie nebolo v súlade so zákonom, a tak bolo vydané nové rozhodnutie 23. júla 2010, teda podľa ombudsmana takmer po dva a pol mesiacoch od presného zistenia skutkového stavu veci. „Celková dĺžka konania, po vylúčení obdobia zisťovania rozhodujúcich skutočností u zamestnávateľa podávateľa podnetu, teda presiahla zákonnú lehotu 60 dní. Presiahla dokonca aj lehotu 120 dní, ktorú zákon o sociálnom poistení pripúšťa v mimoriadne zložitých prípadoch, pričom však toto konanie nevykazuje znaky mimoriadnej zložitosti,“ uviedol Pavel Kandráč.

Keďže o žiadosti podávateľa podnetu bolo rozhodnuté, bola zriadená pravidelná mesačná výplata invalidného dôchodku a bol tiež poukázaný doplatok na invalidnom dôchodku, nebolo pristúpené podľa ombudsmana vo vzťahu k tomuto podnetu k uloženiu ďalších opatrení.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM