Webnoviny - Svet

Oživenie regiónu Gemer ohrozené

WEBNOVINY.SK

Foto: www.ppgemer.sk BRATISLAVA 7. júna (WBN/PR) – V pripravovanom Priemyselnom parku Gemer v Rimavskej Sobote by malo už v budúcom roku nájsť prácu približne 240 ľudí. SARIO nepodporila žiadosť obce Klenovec o zdroje EU na jeho vybudovanie. Obec Klenovec však projekt chce zachrániť a podala odvolanie.

Ťažko skúšaný región dostal ďalšiu ranu Obec Klenovec už vo februári podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok, za ktorý plánovala odkúpiť a zrevitalizovať areál bývalých ZŤS v Rimavskej Sobote. „Investorov do parku sme už našli. Plánujú zamestnať v prvej fáze viac ako 240 ľudí, perspektívne až vyše 700“, hovorí Pavel Struhár, starosta obec Klenovec.

Obec dostala minulý týždeň od agentúry SARIO oznámenie, že projekt nebol schválený. Dôvodom bolo údajné nedosiahnutie minimálne stanoveného počtu bodov z maximálnehio bodového hodnotenia vo fáze odborného hodnotenia. „O dôvodoch, prečo sme nedosiahli ani minimálny počet bodov, môžeme len špekulovať,“ konštatuje Pavel Struhár.

Zamietnutie projektu je však veľmi zlou správou pre obyvateľov celého regiónu, ktorý má dlhodobo najvyššiu nezamestnanosť v rámci celého Slovenska. Dôvodom je najmä nedostatočne rozvinutá infraštruktúra a nepripravené podmienky pre vstup investorov. Rekonštrukcia areálu bývalých ZŤS v Rimavskej Sobote je výnimočná príležitosť ako pripraviť priestory pre investorov, ktorí inak do regiónu neprídu.

SARIO neoznámilo dôvody, pre ktorý projekt nechválilo V súvislosti so zamietnutím žiadosti sa v médiách objavili informácie, podľa ktorých je za negatívnym rozhodnutím vysoká cena pozemkov a nehnuteľností areálu. K tomu hovorí starosta obce Klenovec: „Tieto informácie neboli správne podané: otázka ceny totiž bola len jednou z viacerých tém, ktoré boli na SARIO konzultované. Nemáme žiadne informácie o tom že by práve cena bola príčinou zamietnutia.“ Pri samotnom určovaní kúpnej ceny sa vychádzalo z príslušných podmienok grantovej schémy a bežnej praxe tvorby ceny pri tomto type projektov na základe platného znaleckého posudku. Zmluvne dohodnuté ceny pozemkov, ale aj budov v projekte PPGemer boli porovnané s dostupnými informáciami o iných, už podporených projektoch. Pri porovnaní cien za meter štvorcový pozemkov alebo budov v areáli Priemyselného parku Gemer sa ukázali dokonca v nejednom prípade ako nižšie. Zároveň v PPGemer, na rozdiel od mnohých iných schválených alebo pripravovaných projektov, nie je treba budovať žiadnu novú infraštruktúru, stačí čiastočne opraviť už existujúcu. To isté platí o budovách – v PPGemer sa ani jedna budova nebude sanovať a ani sa nebudú budovať nové, len rekonštruovať existujúce. Keďže však rozhodnutie agentúry SARIO o zamietnutí žiadosti neobsahovalo samotné hodnotenie ani jeho zdôvodnenie, nie je možné posúdiť na akých základoch toto rozhodnutie stojí.

Ešte nie je všetko stratené Pavel Struhár však nestráca nádej. „Rozhodnutie o neschválení pomoci ešte nie je konečné. Proti rozhodnutiu SARIO sme sa odvolali a o tomto kroku sme informovali aj pána ministra hospodárstva.“ Vzhľadom na krátkosť času, v ktorom má padnúť definitívne rozhodnutie, požiadal starosta obce Klenovec nového generálneho riaditeľa SARIO o urýchlené konanie vo veci odvolania. „Budeme sa informovať na základe akých kritérií a skutočností bol projekt vyradený“, podotkol Pavel Struhár.

Podľa názoru všetkých zainteresovaných strán, s ktorými bol projekt PPGemer konzultovaný, spĺňa všetky náležitosti na úspešné schválenie. „Veríme, že odborná komisia, ktorá projekty posudzuje, zváži naše pripomienky a projekt dostane zelenú. Región projekt potrebuje ako soľ,“ uviedol Pavel Struhár.

Projekt Priemyselného parku Gemer realizuje obec Klenovec. V nevyužívanom areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS) v Rimavskej Sobote pripravuje hnedý park pod názvom Priemyselný park Gemer (PPGemer). S podporou finančných zdrojov EU plánuje revitalizovať areál ZŤS a pripraviť ho na vstup investorov. Doteraz prejavili záujem štyria investori, ktorí plánujú zamestnať približne 240 ľudí. Priemyselný park Gemer patrí k najlepšie pripraveným projektom, areál je kapacitne pripravený umožniť zvýšenie počtu zamestnancov zo súčasne plánovaných 240 miest na viac ako trojnásobok.

Podrobné informácie o projekte PPGemer sú dostupné aj na stránke www.ppgemer.sk

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM