Webnoviny - Svet

Po 17 rokoch významný krok v rezorte turizmu SR

WEBNOVINY.SK

Foto: ARCR BRATISLAVA 21. januára (WBN/PR) –

Občianske združenie Asociácia podpory rozvoja cestovného ruchu Slovenska (ARCR) vydáva pri napĺňaní svojich cieľov v roku 2010 toto vyhlásenie:

Po 17 rokoch sa chystá prvý významný krok v rezorte turizmu Slovenska (!) (Zámer vlády pripojiť turistický ruch do kompetencie Ministerstva kultúry SR a začleniť oblasť turizmu do názvu tohto ministerstva )

ARCR apelovala svojimi Vyhláseniami v r. 2007, 2008, 2009 a 2010 na potrebu začatia prípravy predpokladov pre štart rozvoja turizmu Slovenska po dlhých rokoch nečinnosti v tejto oblasti (od vzniku samostatného Slovenska). Priebežné hodnotenie aktivít štátu z hľadiska celoslovenského poukazovalo na nezáujem o podporu rozvoja turizmu krajiny, hlavne zo strany vlády, politických strán, štátnych inštitúcií, orgánov a organizácií. Vláda sa zrejme chystá urobiť doterajšej praxi stop a začať realizovať kompetentné kroky na podporu prípravy predpokladov pre štart rozvoja turizmu Slovenska.

Zámer vlády pripojiť turistický ruch do kompetencie Ministerstva kultúry SR, a predovšetkým začleniť turizmus do názvu ministerstva môže urýchliť proces prípravy predpokladov pre štart rozvoja turizmu Slovenska. Koexistencia turizmu s kultúrou je tiež logická.

ARCR považuje pripravovaný prvý významný krok v rezorte turizmu Slovenska prakticky po 17 rokoch nečinnosti za mimoriadne potrebný pre toto strategicky dôležité odvetvie Slovenska budúcnosti. Ak bude posilnenie pozície priemyslu turizmu Slovenska doprevádzané zodpovedajúcimi aktivitami Ministerstva turizmu a kultúry SR v smere implementácie systému do rezortu turizmu, bude sa môcť očakávať zlepšenie súčasného katastrofálneho stavu. Či dôjde k zlepšeniu situácie v krátkej dobe, alebo bude perspektíva zlepšenia v nedohľadne však záleží aj od toho, či pôjde o radikálnu zmenu oproti dlhoročne aplikovaným nesprávnym, neracionálnym prístupom v problematike turizmu Slovenska, či pôjde o realizáciu s využitím schopností výlučne dodnes na Slovensku preferovaných „odborníkov v cestovnom ruchu“, ktorí dokazovali už dlhé roky svoje schopnosti a podieľali sa tak rozhodujúcou mierou na tvorbe biedneho stavu turizmu Slovenska, alebo dostanú príležitosť a priestor na Slovensku tiež odborníci v cestovnom ruchu a manageri. Štát musí pre tvorbu prípravy predpokladov k štartu turizmu Slovenska zabezpečiť realizáciu svojej nezastupiteľnej úlohy v oblasti organizácie a usmerňovania priemyslu turizmu v celej šírke komplexne a kompetentne .

Ignorovaním potreby riešení pre oblasť AZCR a DCR krajiny poškodzovali všetky doterajšie vlády SR po 1.1.1993 občanov tejto krajiny, v tom významnou mierou subjekty služieb CR, negatívne ovplyvňovali zamestnanosť a pôsobili antiexportne. Nevyužívaním potenciálu Slovenska na rozvoj turizmu, ostal jeden z najvýznamnejších exportných artiklov krajiny do dnešného dňa nevyužitý, čím Slovensko prišlo a naďalej prichádza o všetky ekonomické efekty z toho vyplývajúce. Ohlasovaný pripravovaný krok vlády naznačuje nádej pre našu krajinu v priemysle turizmu, ale je tiež nádejou pre každý subjekt pôsobiaci v rezorte turizmu Slovenska.

ARCR podporuje všetky snahy pre tvorbu predpokladov pre prípravu štartu rozvoja turizmu Slovenska.

Ing. Jozef Čajko Predseda Výkonného výboru ARCR predseda@arcr.eu http://www.arcr.eu

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM