Webnoviny - Svet

Poklopali základný kameň kompostárne biologického odpadu

WEBNOVINY.SK

KOŠICE 25. septembra (WEBNOVINY) – Základný kameň Kompostárne bioodpadov mesta Košice v areáli mestského podniku Správy mestskej zelene (SMZ) pri Bernátovciach dnes slávnostne poklopali viceprimátor Marek Vargovčák s vedúcim oddelenia strategického rozvoja Vladimírom Šalitrošom. „Na realizáciu projektu získalo mesto v uplynulom roku nenávratný finančný príspevok 3,774 milióna eur zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu životné prostredie, prioritná os Odpadové hospodárstvo. Vyše 800 000 eur bude tvoriť spoluúčasť mesta,“ uviedol Vargovčák.

Ako dnes agentúru SITA informovala hovorkyňa košického magistrátu Lucia Mihoková, zariadenie na kompostovanie na ploche 19 000 štvorcových metrov postaví spoločnosť Eurovia cesty Košice a. s., ktorá vyhrala výberové konanie. Stavba má byť ukončená najneskôr koncom roka 2010.

„Kompostáreň bude zložená zo štyroch skládok, z toho dve budú kryté, mostových váh, manipulačnej plochy na triedenie a spracovanie odpadu drvením, sedimentačnej nádrže na odpadovú vodu, strojovne a prevádzkovej budovy. Prevádzkovateľom bude Správa mestskej zelene,“ uviedol Šalitroš. V zariadení sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov či cintorínov ako aj biologicky rozložiteľný odpad z kuchynských a reštauračných odpadov s ročnou kapacitou okolo 12 000 ton. Vyrobený kompost využije SMZ ako hnojivo pri údržbe mestskej zelene a parkových úpravách. Časť produkcie sa bude využívať aj na komerčný predaj.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM